Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Narodowe Święto Niepodległości

W niedzielę, 12.11.2023r. przy Pomniku Patrioty w Mississauga odbyły się uroczystości patriotyczne w 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości poprzedzone Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Maksymiliana Kolbe. Wzięli w nich udział: konsul RP w Toronto Rafał Gajewski, posłowie MP Peter Fonseca i MPP Natalia Kusendowa-Bashta, liczne organizacje polonijne, harcerze, uczniowie polskich szkół oraz licznie zgromadzona Polonia. Uroczystość prowadzili jej organizatorzy: prezes KPK Okręg Mississauga, Leszek Blaszczak i sekretarz tej organizacji Irena Urbaniak.

IMG 0043

Read more ...

Uroczystość odsłonięcia krzyża na Cmentarzu Hallerczyków

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego krzyża na Wojskowym Cmentarzu Hallerczyków w Niagara-on-the-Lake odbyło się w niedzielę 26.11.2023r. W uroczystości udział wzięli goście honorowi: Ambasador RP w Kanadzie p. Witold Dzielski, Konsul Generalna RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska i Atttache Obrony Komandor Paweł Podgórny, prezesi i członkowie organizacji polonijnych oraz harcerze.

26.11.2023 Niagara2

Minęło dokładnie 100 lat, kiedy generał broni Józef Haller odwiedził Cmentarz żołnierzy Błękitnej Armii. 27 listopada 1923 generał w obecności doktora Michała Straszewskiego, konsula generalnego w Montrealu, odznaczył pomnik polskich żołnierzy Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Krzyż został odnowiony dzięki ogromnemu zaangażowaniu byłego posła federalnego Władysława Lizonia i Jego małżonki Małgorzaty oraz prezes KPK Okręg Niagara Zofii Soja.

Read more ...

Jubileusz 90-lecia Grupy 11 ZPwK w Guelph

Zebranie założycielskie Grupy Związku Polaków w Kanadzie odbyło się 11 lutego 1933r. w prywatnym domu Władysława Siedlorza w Guelph. Grupa otrzymała od Zarządu Głównego stosowny certyfikat z numerem 11 i stała się częścią szybko rozwijającej się organizacji polonijnej, której hasłami przewodnimi są słowa: Braterstwo – Tolerancja – Oświata zapisane w Konstytucji Związku. Najważniejszym celem dla członków nowej Grupy stało się zorganizowanie polskiej szkoły i stworzenie biblioteki. Zajęcia w polskiej szkole rozpoczęły się niemal od zaraz, powstało też amatorskie Kółko Teatralne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich członków Grupy został zakupiony budynek przy 5 Empire Str., który kilkakrotnie przebudowywany i powiększany jest domem Grupy do dziś.

Guelph8

Read more ...

Na pożegnanie lata, na powitanie jesieni – niezwykłe spotkanie członków ZPwK

Na niedzielę, 10 września Zarząd Główny zaprosił członków Związku Polaków w Kanadzie na piknikowe spotkanie do Domu Związkowego Grupy 2 ZPwK w Hamilton. Już określenie „piknikowe” określało charakter spotkania – wypełnionego interesującymi rozmowami, wzajemnym poznawaniem się i dobrą zabawą. Z ogromną radością członkowie ZG witali przybywających gości z niemal wszystkich Grup związkowych. Z prawdziwą przyjemnością witaliśmy przedstawicieli Grup: 2 z Hamilton, 5 z Toronto, 6 z Cambridge, 10 z Brantford, 11 z Guelph, 14 z Sarni, 17 z Delhi, 20 Z Windsor, 21 z Oshawy, 29 z Oakville, 43 z Barrie i 95 z Mississaugi. Prawdziwą furorę zrobiła Grupa 21 ZPwK z Oshawy, która przybywając w liczbie 45 członków, wszyscy w świetnych humorach wkroczyła do Sali bankietowej i otrzymała gromkie brawa od wszystkich obecnych.

IMG 0069

Read more ...

Dzień Żołnierza Polskiego, Paderewski Park 2023

 

IMG 0355

W niedzielę, 20 sierpnia 2023r. odbyły się w Parku im. I.J. Paderewskiego uroczystości związane ze Świętem Żołnierza Polskiego zorganizowane przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Placówkę 114 w Toronto przy współudziale działającego przy Placówce Korpusu Pomocniczego Pań. Rozpoczęły je przemarsz Aleją Pamięci, przegląd pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego przez przedstawicieli władz polskich, delegacji organizacji polonijnych i osoby prywatne. W uroczystościach wzięli udział: Komandor Paweł Podgórny - Attache Obrony Ambasady RP w Kanadzie, Konsul Generalna Konsulatu RP w Toronto – Magdalena Pszczółkowska, weterani: Major Zbigniew Gondek, Kawaler Orderu Virtuti Militari, Kapitan Stanisław Woźniak, uczestnik Powstania Warszawskiego, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz licznie przybyła Polonia.

Read more ...

Narodowe Czytanie 2023 w Grupie 43 ZPwK w Barrie

W sobotę, 9 września odbyło się w Grupie 43 ZPwK w Springwater koło Barrie drugie Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Czytanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem powstańczej pieśni „Marsz, marsz Polonia” i odczytaniem listu prezydenta RP, Andrzeja Dudy wystosowanego do biorących udział w tej akcji popularyzującej między innymi wielkie dzieła literatury polskiej. Następnie obejrzeliśmy krótki film o Elizie Orzeszkowej i jej dziele. Do przeczytania wybrane zostały głównie te fragmenty powieści, ktore nawiązują do Powstania Styczniowego w 1963, którego 160 rocznicę obchodzimy w tym roku, a które autorka, unikając carskiej cenzury nazwała „Burza”. W powieści mamy obszerny opis zbiorowej powstańczej mogiły Jana i Cecylii, której strzegą potomkowie założycieli rodu Bohatyrowiczów. Czytaliśmy też fragmenty barwnie opisujące postawy i konflikty rodzinne i społeczne.

Narodowe Czytanie w Barrie

Towarzyszyła na scenografia z tamtego okresu: stół zdobiły grafiki oraz zdjęcia i pamiątki rodzinne. Pokaz audiowizualny przygotował prezes Grupy 43, niezastąpiony Adam Domaradzki Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń ze słowami Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” W Narodowym Czytaniu udział wzięli między innymi: na zdjęciu od lewej - Henryk Kotyra, Marian Stoppa, Krystyna Kotyra, Grażyna Farmus, Józef Kaźmierczak i jego żona Ala.

Grażyna Farmus

Godzina W w Toronto w 79 rocznicę Powstania Warszawskiego

IMG 1095

Dokładnie w godzinę W, a więc o godz.11.00 czasu torontońskiego minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu narodowego Polski rozpoczęła się pod Pomnikiem Katyńskim uroczystość w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego zorganizowana przy współudziale Towarzystwa Warszawskiego przez KPK Okręg Toronto, którą prowadził prezes Jan Cytowski. Przybyli przedstawiciele rządu polskiego, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz osoby prywatne złożyli kwiaty i zapalili znicze: Konsul Generalna RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska, prezes ZG Związku Polaków w Kanadzie Teresa Szramek z sekretarz generalną Teresą Nielubowicz i dyretorem ZG Władysławem Lizoniem, komendant Placówki 114 SWAP w Toronto Adam Dawidek z delegacją Korpusu Pomocniczego Pań, prezes Koła Pań „Nadzieja” Aniela Gańczak, przedstawiciele innych organizacji polonijnych – Towarzystwa Warszawskiego, Klub Polek Gminy I Związku Narodowego Polskiego w Toronto, oraz osoby prywatne. Szczególnie serdecznie wszyscy obecni powitali pana kapitana Stanisława Woźniaka, uczestnika Powstania Warszawskiego, który w bardzo emocjonalnych słowach opowiedział o walkach młodych chłopców, takich jak on – szesnastolatków na barykadach Warszawy. Wspomnienia p. Stanisława wzruszyły wszystkich. Tragizm a zarazem heroizm Powstańców podkreśliła w swoim wystąpieniu p. Konsul Magdalena Pszczółkowska, a cytowany przez p. Konsul fragment wiersza K.K. Baczyńskiego „Elegia o...[chłopcu polskim]” uderzył w najczulsze struny uczuć wszystkich zebranych.

„...I wyszedłeś, jasny synku, z czrna bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula synku, czy to serce pękło?”


Przypomnijmy, że Krzysztof Kamil Baczyński, żołnierz – poeta zginął 4 sierpnia w czwartym dniu Powstania. Dosięgła go kula niemieckiego snajpera, gdy bronił Pałacu Blanka. Smutek i przejmująca tragiczna wizja losów wielu młodych ludzi, którym przyszło się bić za wolną stolicę zawarta w tym wierszu napisanym w marcu 1944 roku kilka miesięcy później stała się rzeczywistością.
Dalsza część uroczystości upłynęła pod znakiem śpiewania najpiękniejszych piosenek powstańczych, wśród których nie mogło zabraknąć takich jak: "Pałacyk Michla", "Warszawskie Dzieci", "Marsz Mokotowa". W tej pamiętnej chwili byliśmy wszyscy razem.
Cześć i Chwała Bohaterom!

Tekst: Teresa Szramek
Foto: Hieronim Teresiński

IMG 1072IMG 1046

IMG 1047IMG 1050

IMG 1049IMG 1048