Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Podziękowania w Grupie 14 ZPwK w Sarni

   Na pożegnanie lata Zarząd Grupy 14 ZPwK w Sarni zorganizował dla swoich członków uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości: prezes ZG Teresy Szramek, organizatora generalnego ZG Jana Adamsa, księdza proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju Zbigniewa Rodzinki CSMA oraz wiceprezesa Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge Narcyza Klimka, który pełnił też rolę fotoreportera Związku. Wszystkich bardzo serdecznie powitał prezes Grupy 14, Konrad Mrowiec, który przedstawił porządek spotkania. Pierwszą jego część stanowiło omówienie bieżących spraw związkowych, podczas którego zebrani zostali poinformowani o najbliższych planach i przedsięwzięciach do zrealizowania.

IMG 0096

Z ogromną radością członkowie przyjęli wiadomość o czynionych przez Zarząd Grupy staraniach reaktywowania Polskiej Szkoły w Sarni. Następnie o zabranie głosu poproszona została prezes Związku, która podziękowała za ponowne zaproszeniew oraz w swoim i całego Zarządu Głównego ZPwK imieniu wyraziła uznanie pod adresem Zarządu Grupy 14, który postanowił podziękować najbardziej zasłużonym członkom za ich wieloletnią, oddaną i zaangażowaną pracę społeczną, występując do ZG z wnioskami o przyznanie dyplomów uznania, srebrnych i złotych Odznak ZPwK.

IMG 0054IMG 0065IMG 0029IMG 0104

Po złożeniu serdecznych gratulacji wszystkim odznaczonym Teresa Szramek z organizatorem ZG Janem Adamsem w asyście członków Zarządu Grupy: prezesa Konrada Mrowca, wiceprezesów Stanisława Synowca i Henryka Dziedzica oraz sekretarz protokołowej Marii Walickiej wręczyli złote i srebrne Odznaki ZPwK wraz z dyplomami uznania za długoletnią pracę społeczną.
Złote Odznaki ZPwK otrzymali: Roman Norejko, Janina Latawiec, Jan Janik i Bogdan Rzeźnik.
Srebrnymi Odznakami ZPwK odznaczeni zostali: Krystyna Rożek, Andrzej Bruziewicz, Joanna Kazanecki, Henryk Krasinkiewicz, Janina Januszkiewicz, Czesław Januszkiewicz, Janina Ptak, Salva Barbara, Bronisław Ziółkowski, Henryk Dziedzic, Jan Stalmach oraz Helen Celnar.

Ryszard Kloczko i Andrzej Jachimowicz wyróżnieni zostali dyplomami uznania.

Do gratulacji odznaczonym dołączył ks. Rodzinka, który następnie odmówił krótką modlitwę przed posiłkiem. Przygotowany przez członkienie Grupy obiad wszystkim bardzo smakował. Nie mogło też zabraknąć smakowitego deseru, który sprzyjał długim i sympatycznym rozmowom.  Gospodarze stworzyli tak miłą i serdeczną atmosferę, że było nam bardzo trudno opuszczać niezwykle gościnne progi Domu Związkowego Grupy 14. W imieniu nas przybyłych z odległych Oakville, Cambridge i Kichener dziękuję bardzo Zarządowi i członkom Grupy za to niezwykle  sympatyczne spotkanie.

Teresa Szramek

IMG 0031IMG 0038IMG 0048IMG 0055IMG 0088IMG 0106