Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezes

 

T Szranek New  

 

Szanowni Państwo!

 

„Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita 
Feniks nowy, już skrzydła roztacza na niebie; 
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita. 
Czegoż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?”
Takie pytanie w wierszu „Nowy Rok” zadawał sobie w 1823 roku nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, a odpowiedź wyraził w ten sposób: „Marzyć (...) Kochać świat, sprzyjać światu...”  
A ja Państwu składam najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych, radosnych i szczęśliwych wszystkich dni 2023 Roku. Niech ten rok przyniesie wiele pomyślności we wszystkich Państwa przedsięwzięciach dotyczących życia osobostego i zawodowego, niech się spełnią wszystkie marzenia oraz zrealizują wszystkie plany i pragnienia. Każdego dnia dostrzegajmy piękno otaczającego nas świata, niech radosne chwile trwają całe dnie, miesiące, lata...

Początek Nowego Roku jest doskonałą okazją do podsumowań minionych miesięcy i jednocześnie do przygotowania planów i wytyczania nowych sobie celów w działalności społecznej. Rok 2022 był szczególnym okresem, kiedy po trwających dwa lata restrykcjach związanych z ogólnoświatową pandemią wracaliśmy do normalności, jeszcze ciągle niepewni, a jednocześnie pełni wiary, że to wszystko, co się zdarzyło już za nami. Z pewnym opóźnieniem, ale udało się realizować wcześniej planowane przedsięwzięcia. Grupy związkowe prowadziły swoją normalną działalność zgodną z zapisami w konstytucji ZPwK, członkowie Zarządu Głównego ZPwK włączali się aktywnie w działalność polonijną poprzez udział w ważnych dla Polski i Polonii uroczystościach mini.: z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Narodowego Święta Niepodległości, dorocznej Pielgrzymce na Cmentarz Hallerczyków do Niagary-on-the-Lake, Dniu Żołnierza Polskiego w Parku im. I.J. Paderewskiego w Vaughan. Grupa konstytucyjna złożona z przedstawicielei ZG i Zarządów Grup pracowała nad poprawkami do Konstytucji ZPwK, aby móc efekty swojej pracy przedstawić podczas 55 Walnego Zjazdu, który odbył się we wrześniu 2022r., podczas którego wybrany też został nowy Zarząd, uchwalone wnioski do realizacji w nowej kadencji. Delegaci zdecydowali, że kolejny 56 Walny Zjazd ZPwK odbędzie się wiosną 2023 roku, zgodnie z dotychczas obowiązującymi uchwałami (wrześniowy Zjazd był wyjątkiem spowodowany pandemią). Wtedy zostaną wypracowane wnioski do realizacji w najbliższej przyszłości. Potem rozpoczną się przygotowania do obchodów Roku Mikołaja Kopernika z okazji 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci tego wielkiego Polaka. Planowane jest między innymi sprowadzenie wystawy o M. Koperniku, pokaznie jej w miastach, gdzie istnieją Grupy związkowe oraz promowanie „Ojca Astronomii” nie tylko wśród Polonii, ale i Kanadyjczyków. Maj w prowincji Ontario jest Miesiącem Dziedzictwa Polskiego i w związku z tym Związek Polaków w Kanadzie włączy się aktywnie w promowanie polskiej kultury i polskich tradycji. Członkowie naszej organizacji wezmą też udział w Paradzie Konstytucji 3 Maja organizowanej przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, która odbędzie się 7 maja w Toronto. Będą też organizowali uroczystości promujące polskie dziedzictwo kulturowe w Kraju Klonowego Liścia, a także aktywnie wspierali działalność innych organizacji, poprzez udział w ważnych polonijnych wydarzeniach patriotycznych.

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Teresa Szramek - prezes