Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezes

 

  

 

Szanowni Państwo!

 

Za nami 56 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie. Odbył się w gościnnej Grupie 21 ZPwK w Oshawie, a przybyli delegaci z niemal wszystkich Grup związkowych podjęli ważne decyzje związane z planami na najbliższą przyszłość. Tradycyjnie podczas obrad nie zabrakło gorących dyskusji, różnorodnych opinii i wniosków do realizacji mających dobrze służyć naszej organizacji. Na podkreślenie zasługuje to, że wszystkie wystąpienia delegatów na tym Zjeździe służyć miały jednemu – trosce o przyszłość ZPwK, o jego dobro i kontynuowanie dzieła naszych poprzedników. Warto przypomnieć, że Związek Polaków w Kanadzie powstał w czasie, gdy Polski nie było na mapie świata, gdy nasi przodkowie jednoczyli się na kanadyjskiej Ziemi, by zachować język polski, polskie tradycje i zwyczaje, by łatwiej było znosić tęsknotę za bliskimi pozostawionymi w dalekim Kraju. Założyciele Związku Polaków w Kanadzie stworzyli organizację opartą na wzniosłych zasadach i szlachetnych ideach, otwartą dla wszystkich Polaków bez względu na pochodzenie, wyznanie czy poglądy polityczne.
Kolejne pokolenia Kanadyjczyków polskiego pochodzenia zrzeszone pod sztandarem ZPwK wytyczały kierunki działania dla swoich następców, zawsze wierne najcenniejszym wartościom zapisanym w związkowej konstytucji: Braterstwu, Tolerancji i Oświacie. W ciągu ponad 115 lat swojej nieprzerwanej działalności członkowie tej organizacji dobrze służyli Polonii, Polsce i Kanadzie nie tylko w ważnych momentach dziejowych, w chwilach tragicznych, czasami bolesnych i smutnych, ale i tych radosnych, pełnych wzniosłego patriotyzmu i zwykłej ludzkiej solidarności. Obecnie istniejące Grupy związkowe starają się być kontynuatorami działalności swoich poprzedników. Dlatego wystąpienia delegatów podczas tegorocznego Zjazdu dotyczyły nie tylko licznych przedsięwzięć, które udało się już zrealizować, ale też obfitowały w bogate plany działalności na najbliższe miesiące. Skupieni w dwóch Komisjach zjazdowych: Komisji Rozwoju Związku oraz Komisji Konstytucyjnej wypracowali główne kierunki i wytyczne do pracy Zarządu Głównego nowej kadencji. Nadal potrzebna jest i będzie kontynuowana praca nad poprawkami do Konstytucji ZPwK, które muszą być zgodne z nowym prawem korporacyjnym prowincji Ontario. W ramach promocji Związku, w Grupach, które posiadają własne domy związkowe będą organizowane uroczystości promujące polskie dziedzictwo kulturowe w Kraju Klonowego Liścia, będziemy też aktywnie wspierali działalność innych organizacji, poprzez udział w ważnych polonijnych wydarzeniach patriotycznych.
Zaplanowane na jesień tego roku spotkanie Prezesów dokona oceny i podsumowania pracy grupy konstytucyjnej oraz zapozna się z wynikami realizacji wytyczonych na początku roku działań związkowych. 
Życząc wszystkim członkom naszej organizacji wielu sukcesów w działalności społecznej dedykuję nam wszystkim dwa niezwykle mądre przesłania:
„Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.” (Św. Franciszek z Asyżu)
Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.” (Henry Ford)

Z wyrazami szacunku i związkowymi pozdrowieniami

Teresa Szramek - prezes