Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

57 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Polaków w Kanadzie – Hamilton 2024

Gospodarzem 57 Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZPwK, który odbył się w sobotę, 6 kwietnia 2024r. była Grupa 2 w Hamilton. Przybyli na Zjazd delegaci mogli obejrzeć w Sali obrad bardzo interesującą wystawę poświęconą wielkiemu polskiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi autorstwa Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów i Biznesmenów z Windsor z prezesem Jerzym Baryckim na czele. W Zjeździe uczestniczyło 48 delegtów oraz obserwatorzy. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała prezes Teresa Szramek, która poprosiła wszystkich o powstanie, poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów Zarządu Głównego i Grupy 2 ZPwK oraz odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski. Następnie głos zabrała prezes Grupy 2 ZPwK, Helena Głogowska, która bardzo serdecznie powitała wszystkich delegatów, życząc im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku.

IMG 0243

IMG 0027IMG 0027IMG 0055

Minutą ciszy delegaci uczcili pamięć wszystkich zmarłych w ostatnim czasie członków Związku, szczególnie długoletniej prezes Grupy 11, śp. Krystyny Szczęsnej, którą w emocjonlnym wystąpieniu wspomniała prezes ZG.  Po sprawozdaniu przewodniczącej Komisji Mandatowej Magdaleny Piekarczyk, prezes stwierdziła quorum i ważność Zjazdu. Przyrzeczenie delegatów odebrał niezwykle zasłużony dla Związku działacz i prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni, Konrad Mrowiec. Następnie wybrane zostało Prezydium Zjazdu: przewodnicząca – prezes Teresa Szramek, wiceprzewodniczący – I wiceprezes Grzegorz Dorożyński, sekretarze protokołowi: Teresa Nielubowicz – sekretarz , generalna ZG i Elżbieta Szybalska – sekretarz protokołowa ZG oraz marszałkowie Zjazdu – Helena Głogowska, prezes Grupy 2 ZPwK oraz Stanisław Synowiec, członek Grupy 14 ZPwK w Sarni (marszałek senior).

IMG 0087

Zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie, tak samo jak i po przeczytaniu protokół z poprzedniego 56 Walnego Zjazdu, który odbył się w 2023 roku w Oshawie. Z wielką uwagą  delegaci wysłuchali sprawozdania prezes Teresy Szramek za rok 2023 oraz profesjonalnie przygotowanego przez Danutę Zawierucha sprawozdania finansowego, które przedstawiła Elżbieta Szybalska pod nieobecność sekretarz finansowej. Oba sprawozdania zostały po krótkiej dyskusji przyjęte jednogłośnie. Ze sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej zapoznała delegatów jej przewodnicząca Magdalena Piekarczyk. Wzorem lat ubiegłych program Zjazdu przewidywał sprawozdania z działalności Grup związkowych, więc prezesi wypowiadali się na temat sytuacji w swoich Grupach, mówili o licznych przedsięwzięciach, które udało się zrealizować i o bogatych planach na najbliższe miesiące. Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w dwóch  Komisjach zjazdowych: Komisji Rozwoju Związku oraz Komisji Nominacyjnej.

IMG 0209IMG 0211

Wypracowane zostały główne kierunki i wytyczne do pracy Zarządu Głównego nowej kadencji. Nadal potrzebna jest i będzie kontynuowana praca nad poprawkami do Konstytucji ZPwK, które muszą być zgodne z nowym prawem korporacyjnym prowincji Ontario i zostaną zatwierdzone na Nadzwyczajnym Zjeździe ZPwK, poświęconym tylko sprawom Konstytucji. Delegaci zaakceptowali też wnioski i zalecenia do realizacji przygotowane przez Komisję Rozwoju Związku. Z wnioskami wypracowanymi przez Komisję Rozwoju Związku zapoznał delegatów przewodniczący Komisji Władysław Lizoń. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawił jej przewodniczący, II wiceprezes ZG Stanisław Iwanicki.

IMG 0223IMG 0235

Wyniki sprawnie przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco
Skład Zarządu Głównego przedstawia się następująco: Teresa Szramek – prezes, Grzegorz Dorożyński – I wiceprezes, Stanisław Iwanicki – II wiceprezes, Danuta Zawierucha – sekretarz finansowa, Teresa Nielubowicz – sekretarz generalna, Elżbieta Szybalska – sekretarz protokołowa, Stanisław Janczak, Narcyz Klimek i Władysław Lizoń – dyrektorzy.
Główna Komisja Rewizyjna: Magdalena Piekarczyk – przewodnicząca, Małgorzata Jaworska, Wioletta Baran, Grażyna Balogh, Adam Domaradzki, Elżbieta Porzuczek i Joanna Wiatr – członkowie.
Wyższa Komisja Spraw Spornych pozostała w niezmienionym składzie: Jan Bajzert, Krzysztof Biało, Helena Głogowska, Józef Kaźmierczak.
Przyrzeczenie nowo wybranych urzędników odebrała prezes ZG ZPwK – Teresa Szramek, kóra złożyła nowym władzom związkowym serdeczne gratulacje, życząc wszystkim owocnej pracy dla dobra i rozwoju całego Związku Polaków w Kanadzie.

IMG 0237

Prezes podziękowała gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 2 z prezes Heleną Głogowską na czele za przygotowanie Zjazdu, miłą i serdeczną atmosferę oraz smaczne i obfite posiłki. Zaproponowała, aby gospodarzem 58 Walnego Zjazdu w przyszłym roku była Grupa 11 ZPwK w Guelph. Propozycja została przyjęta przez delegatki Grupy, prezes Beatę Rożańską i wiceprezes Małgorzatę Szal. Dziękując serdecznie wszystkim delegatom i delegatkom Zjazdu, który przeszedł już do historii, prezes wyraziła przekonanie, że wielogodzinne obrady udowodniły, że wszystkim nam leży na sercu dobro organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty bogatej historii Związku Polaków w Kanadzie. Z nadzieją na owocną współpracę...

Tekst: Teresa Szramek 
Zdjęcia: Narcyz Klimek   

Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się w zakładce Galleries