Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezes

 

T Szranek New  

 

Szanowni Państwo!

 

„Najpiękniejsza z pór roku, zadumana pogodną zadumą zrozumienia i ciszy, wspaniała w mądrym uśmiechu do opadających z niej złotych i purpurowych liści, w uśmiechu do przemijającego porywu wiosennej młodości i rozkwitu lata. Najmądrzejsza z pór roku, zapatrzona w głębię tajemnic natury, spokojna, że znowu przyjdzie kwiecisty szych wiosny i znowu bujna radość lata, by przygotować jej odwieczny powrót...” tak pięknie o jesieni pisał  Tadeusz Dołęga-Mostowicz znany pisarz okresu dwudziestolecia międzywojennego i trudno się z tą jego opinią nie zgodzić. Tak pisałam rok temu, kiedy marzyliśmy wszyscy o powrocie do normalności, o możliwości czerpania pełnymi garściami z uroków tej mieniącej się pięknymi kolorami, zmuszającej nie tylko do zachwytu, ale i do refleksji na przemijaniem dni, miesięcy i kolejnego roku. Teraz ponownie przypomniam nam wszystkim o „pięknej pani jesień”, ale jakże w innym nastroju. Za nami ważne uroczystości jubileuszowe trzech Grup związkowych: 95 rocznica powstania Grupy 2 ZPwK w Hamilton, 85 rocznica 14 Grupy 14 ZPwK w Sarni i 100 rocznica Grupy 21 ZPwK w Oshawie. Mieliśmy okazję podziękować członkom tych Grup za ich bezinteresowną i tytaniczną pracę społeczną, za zaangażowanie w sprawy naszej organizacji, za troskę o jej rozwój i kontynuację działalności w myśl związkowego przesłania: Tolerancja – Braterstwo – Oświata. Były to piękne uroczystości, odbywające się w atmosferze serdeczności i radości, że udało się przetrwać trudny pandemiczny czas. W podobnej atmosferze odbył się 55 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZPwK, podczas którego wybrane zostały nowe władze związkowe, wytyczone kierunki działania na najbliższe miesiące tak, aby wrócić do tradycji Zjazdów odbywających się zawsze wiosną każdego roku. Najważniejszym przesłaniem wytyczonym przez delegatów 55 Zjazdu nowemu Zarządowi Głównemu jest wprowadzenie zatwierdzonych na Zjeździe poprawek do Konstytucji ZPwK po sprawdzeniu ich zgodności z nowym ontaryjskim prawem korporacyjnym dla niedochodowych organizacji.
A wracając do motywu przewodniego moich refleksji związanych z jesiennymi miesiącami podkreślić należy przede wszystkim, jak ważne i ogromne znaczenie ma dla nas Polaków listopad. Każdego roku obchodzimy uroczyście kolejne rocznice odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę – Polskę. Przypomnijmy, że Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada i upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało  ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca 1945 roku, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. Dopiero w roku 1989 przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku. Dzień 11 listopada jest w Kanadzie Dniem Pamięci o Kanadyjczykach – bohaterach poległych na frontach I i II wojny światowej, dla nas ten dzień jest nie tylko okazją do organizowania uroczystości przy polskich Pomnikach Pamięci, składania kwiatów i zapalenia zniczy, ale też okazją zamanifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do symboli narodowych. Szanowni Państwo! Wywieśmy więc w naszych domach naszą Biało-Czerwoną na znak pamięci o tych i w hołdzie tym, dzięki którym Polska odzyskała swoją niepodległość.

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Teresa Szramek - prezes