Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

W hołdzie Wielkiemu Patriocie – Ignacy Jan Paderewski

W 161 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci I.J. Paderewskiego Konsulat Generalny RP w Toronto i Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Placówka 114 zorganizowali piękną uroczystość poświęconą temu wielkiemu Polakowi - pianiście, kompozytorowi, politykowi i mężowi stanu. Do Parku noszącego imię I.J. Paderewskiego, należącego do Placówki 114 SWAP w Toronto przybyli przedstawiciele wielu organizacji polonijnych, aby pokłonić się wielkiemu Patriocie. Po symbolicznym posadzeniu klonu i odsłonięciu pamiątkowej tabliczki pamięci I.J. Paderewskiego przez Konsula Generalnego RP w Toronto, Krzysztofa Grzelczyka i komendanta Placówki 114 Adama Dawidka zebrani uczestniczyli w pięknym spektaklu słowno-muzycznym przygotowanym przez maestro Andrzeja Rozbickiego, który przypomniał niezwykłą postać Niezwykłego Człowieka.

IMG 0019

IMG 0030IMG 0033

Tego sobotniego popołudnia Park rozbrzmiewał piękną muzyką mistrza Paderewskiego i pięknym śpiewem młodych artystów: "Hej, orle biały, pierzchły dziejów mroki. Leć dziś wspaniały, hen, na lot wysoki..." zaśpiewała na początek Ania Wójcik, a potem młodzi artyści: sopran Anna Wójcik, baryton Marcel Sokalski i pianista Alex Wang wykonali utwory I.J. Paderewskiego, F. Chopina i finałową pieśń „Póki Polska żyje w nas” skomponowaną przez W. Korcza. My zasłuchani wracaliśmy pamięcią do miejsc odległych, a jakże nam bliskich, przekonani, że "Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie..”.

IMG 0068IMG 0028

W czasie uroczystości komandor Krzysztof Książek, wręczył uczestnikowi Powstania Warszawskiego, Stanisławowi Woźniakowi awans na kapitana WP podpisany przez Ministra Obrony Narodowej, a Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk sześciorgu przedstawicielom Polonii honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

IMG 0066

Goście zgromadzeni w Parku mogli też obejrzeć interesującą wystawę o wielkim artyście i mężu stanu, jakim był Ignacy Jan Paderewski przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.  

A potem niekończące się Polaków rozmowy pozwoliły na chwilę zapomnieć o pandemicznej rzeczywistości.

 IMG 0053IMG 0111

IMG 0102

IMG 0056IMG 0008

IMG 0079IMG 0093

 

Tekst: Teresa Szramek

Zdjęcia: Narcyz Klimek