Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Związkowe Spotkanie w Oakville

O tym, jak bardzo potrzebne są stacjonarne spotkania, dyskusje i wymiany poglądów na różne tematy nie tylko te związane z działalnością związkową przekonali się uczestnicy Spotkania Prezesów zorganizowanego przez Zarząd Główny ZPwK w sobotę, 4 grudnia br. w Oakville. Szybko doszli do jednoznacznego wniosku, że wirtualne spotkania on-line nie zastąpią bezpośrednich kontaktów, możliwości rozmów i dzielenia się problemami oraz możliwością rozwiązywania ich na bieżąco. W związku z panującą pandemią i ciągle obowiązującymi restrykcjami, nie może się na razie odbyć Walny Zjazd ZPwK, dlatego zaproszenie na spotkanie przyjęli prezesi Grup związkowych, którym towarzyszyli wiceprezesi lub sekretarze.

IMG 0277

Obecni byli: Teresa Szramek - prezes ZG ZPwK, prezes Grupy 95 w Mississauga, Stanisław Iwanicki – II wiceprezes ZG , prezes Grupy 2 w Hamilton, Narcyz Klimek – dyrektor ZG, wiceprezes Grupy 6-27 w Cambridge Teresa Nielubowicz – dyrektor ZG, Elżbieta Szybalska – sekretarz protokółowy ZG, Józef Żegleń - prezes Grupy 6-27 w Cambridge, Grażyna Kowalik – wiceprezes Grupy 11 w Guelph, Krystyna Banasik – sekretarz finansowa Grupy 11 w Guelph, Konrad Mrowiec – prezes Grupy 14 w Sarni, Elżbieta Gazda - prezes Grupy 17 w Delhi, Edyta Heleniak – sekretarz Grupy 17 w Delhi, Jan Zubrzycki – prezes Grupy 21 w Oshawie, Stanisław Jańczak -wiceprezes Grupy 21 w Oshawie, Magdalena Piekarczyk- prezes Grupy 29 w Oakville, Krzysztof Biało - prezes Grupy 43 w Barrie, Adam Domaradzki – wiceprezes Grupy 43 w Barrie.

 

IMG 0238IMG 0234

Po serdecznym powitaniu wszystkich obecnych i przedstawieniu porządku zebrania zaakceptowanego jednogłośnie, prezes ZG przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności ZG ZPwK w roku 2021, a następnie poprosiła prezesów o przedstawienie aktualnej sytuacji zwłaszcza w tych Grupach, które mają domy związkowe i muszą być na bieżąco z opłatami, z wykonywaniem niezbędnych prac remontowych.

IMG 0259IMG 0263

We wszystkich wypowiedziach dominowała troska utrzymanie i zabezpieczenie posiadanego majątku, co w obecnej sytuacji nie jest łatwe. Mówcy podkreślali ogromne zaangażowanie swoich członków, na pomoc których zawsze można liczyć, aby tylko przetrwać trudny czas pandemii. Najważniejszą sprawą do omówienia były propozycje poprawek do Konstytucji ZPwK, które przygotowała grupa konstytucyjna złożona z przedstawicieli większości Grup. W dyskusji na ten temat wzięli udział niemal wszyscy obecni. Wypracowanie wspólnego i jednoznacznego stanowiska w odniesieniu do jednego bardzo ważnego artykułu Konstytucji – Prawo do własności majątku okazało się trudne i będzie wymagało dodatkowych prac i prawnych analiz. Zebrani postanowili spotkać się ponownie, by omówić sporne kwestie. Ostatnim omawianym tematem był Walny Zjazd ZPwK i w tym względzie wszyscy byli jednomyślni. Powinien się on odbyć w terminie, kiedy sytuacja związana z pandemią poprawi się na tyle, że można go będzie przeprowadzić w sposób bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu delegatów. Spotkanie zakończyło się ciepłym poczęstunkiem i...sesją zdjęciową.

IMG 0250IMG 0247

IMG 0297IMG 0292

Przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze. Nie zabrakło też toastu za zdrowie naszej Jubilatki Teresy Nielubowicz, obchodzącej urodziny oraz głośnego „100 lat”. Uwiecznione w obiektywie naszego Kolegi Narcyza Klimka na pewno będzie miłym wspomnieniem dla nas wszystkich.

Tekst: Teresa Szramek,
Foto: Narcyz Klimek