Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz 95-lecia Grupy 2 ZPwK w Hmilton

Piękny Jubileusz 95-lecia swojej nieprzerwanej działalności obchodziła w sobotę 10 września, 2022r. Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie, która została założona 12 czerwca 1927 roku w Hamilton. Jej pierwszym prezesem został August Pieprzak. Z roku na rok powiększała się liczba członków chętnych do wspólnej działalności dla dobra Polonii zamieszkałej w Hamilton w myśl hasła ZPwK „Braterstwo, Tolerancja, Oświata”. W 1941 roku został zakupiony budynek przy 644 Barton Str. E, który na wiele lat stał się siedzibą Grupy. Przy Grupie powstawały różne organizacje stowarzyszone, między innymi Koło Polek (1935r.) oraz Szkoła Polska (1936r.). Okres II wojny światowej to ogromne zaangażowanie członków w Komitecie Obrony Narodowej, który został utworzony z ich inicjatywy w celu zbierania funduszy na pomoc Polsce. Panie z Koła Polek zaangażowane były w kanadyjskiej sekcji Polskiego Czerwonego Krzyża. Prężna działalność Grupy 2 na przestrzeni lat zaowocowała powstaniem Grona Młodzieży, Kółka Teatralnego, Chóru „Symfonia”, Komitetu Wycieczkowego, nadal świetnie funkcjonowała Polska Szkoła wspierająca harcerstwo. W 1973 roku do Grupy 2 dołączyła istniejąca niespełna 4 lata Grupa 47 i aż do 1987 roku przyjęta została nazwa Grupa 2-47 ZPwK w Hamilton.

IMG 0039

W tym samym roku, w okresie, kiedy funkcję prezesa sprawował Zenon Lewaniak odbyło się poświęcenie sztandaru Grupy, a rok później z jego inicjatywy zakupiony nowy Dom Związkowy przy 1015 Barton Str. E. W 2000 roku prezesem wybrany został na wiele lat Stanisław Głogowski, zaangażowany społecznik, którego siedziba Grupy stała się niemal drugim domem. Obecnie Zarząd Grupy 2 na czele z prezesem Stanisławem Iwanickim z powodzeniem kontynuje pracę swoich poprzedników we współpracy z działającymi przy Grupie: Kołem Polek, Polską Szkołą, KPK Okręgiem Hamilton, drużynami harcerskimi, Zespołem Tanecznym „Polonez”, Szkolnym Teatrzykiem „Iskierka” oraz Chórem „Ludowa Nuta”. Bankiet z okazji 95-lecia Grupy 2 stał się okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim jej członkom za oddaną pracę społeczną dla dobra Jubilatki i całego Związku. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Grupy 2 oraz odśpiewania hymnów Kanady i Polski. Pełniące rolę mistrzyń ceremonii, po polsku Ewa Iwanicka i po angielsku Helena Głogowska poprosiły proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki, ks. Michała Kruszewskiego o odmówienie modlitwy w intencji zmarłej Królowej Elżbiety II oraz członków Grupy 2 ZPwK i uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

IMG 0028IMG 0020

IMG 0028

 

W programie artystycznym wystąpili uczniowie i absolwenci Polskiej Szkoły: Adam Przyjemski (śpiew) oraz Marcelina Raczek, Ania Karsztun i Julia Bocheńska ( recytacja wiersza „Polska mój kraj ukochany”).

IMG 0032IMG 0035

Po bardzo smacznej kolacji przygotowanej przez panie z Koła Polek Grupy 2 ZPwK prezes Stanisław Iwanicki powitał wszystkich bardzo serdecznie i przedstawił gości honorowych. Byli to: ks. Michał Kruszewski, proboszcz Kościoła Św. Stanisława Kostki oraz Siostry zakonne Dominika i Zosia Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii, kandydaci na stanowisko burmistrza Hamilton: Bob Bratina z małżonką oraz Andrea Horvath, Nrinda Nan, radna miasta Hamilton, Iwona Malinowski, prezes ZG ZNPwK, Bożena Jokel, prezes ZG ZNP, Teresa Szramek, prezes z członkami ZG ZPwK, Józef Żegleń prezes Grupy 6-27 w Cambridge, Adam Sikora prezes Koła nr SPK w Brantford i wiceprezes Grupy 10 ZPwK w Brantford, Krystyna Wrona wiceprezes CZ Kół Polek i sekretarz protokołowy Grupy 10 ZPwK w Brantford, Konrad Mrowiec, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni, Jan Zubrzycki, prezes Grupy 21 ZPwK w Oshawie, prezes CZ Kół Polek Elżbieta Gazda. Następnie poprosił prezes ZG Teresę Szramek i wiceprezesa Grzegorza Dorożyńskiego o wręczenie Honorowych Odznak i Dyplomów Uznania zasłużonym członkom Grupy 2 ZPwK.

IMG 0067IMG 0094

IMG 0099IMG 0104

Zabierając głos Prezes ZG złożyła serdeczne życzenia członkom Grupy oraz członkiniom Koła Polek z okazji pięknego Jubileuszu z najserdeczniejszymi podziękowaniami za zaangażowaną pracę dla dobra Związku Polaków w Kanadzie. Na prośbę prezes zebrani odśpiewali Jubilatce  chóralne 100 lat. Następnie odznaczenia otrzymali: Złote odznaki ZPwK i Dyplomy Uznania - Henryk Badzioch, Jan Bajzert, Adam Biesiadecki, Czesław Olejarz, Kazimierz Kmiotek i Stanisław Łukasik; Srebrne Odznaki ZPwK i Dyplomy Uznania – Mieczysław Mróz, Bronisław Rawski, Jan Suwała, Stanisław Wygoda i Stanisław Iwanicki. Dyplomy Uznania otrzymali też: Stanisław Szewczyk ( w 2019 r. otrzymał Złotą Odznakę ZPwK) Józef Góra, Stanisław Forbotko i Paweł Odrzywolski (w 2019 r otrzymali Srebrne Odznaki ZPwK). Specjalne Dyplomy Uznania za wieloletnią, oddaną i niezwykle zaangażowaną pracę społeczną otrzymały Monika Draus i Bronisława Jakubczyk (obie zostały już w 2019r. odznaczone Złotymi Odznakami ZPwK). Dyplomy Uznania ZC Kół Polek z rąk prezes Koła Polek Grupy 2, Grażyny Balogh i Elżbiety Gazdy otrzymało też sześć zasłużonych członkiń Koła Polek Grupy 2 ZPwK. Po ceremonii odznaczeń głos zabrali przedstawiciele władz miejskich Hamilton, składając Grupie serdeczne gratulacje z okazji tak ważnego dla Grupy 2 Jubileuszu. Dalsza część wieczoru upłynęła pod znakiem zabawy tanecznej przy muzycznym akompaniamencie zespołu „Polmix”.

IMG 0142IMG 0135

Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się w zakładce Galleries


Teresa Szramek,
Foto: Narcyz Klimek