Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Dożynki w Brantford 2019

„Przywędrowały nam tu, do Kanady
Te dożynkowe coroczne parady
A w naszych sercach rozkwita jak wiosna
„Niesiemy plon”, pieśń ta radosna”

Zanim w dożynkowym korowodzie zaprezentowali się brantfordcy żniwiarze i żniwiarki – członkowie Grupy 10 ZPwK i Koła Polek, licznie zgromadzonych gości w pięknie udekorowanej Sali Domu Związkowego Grupy 10 ZPwK przywitał Zespół „Wisła” wiązanką najpopularniejszych polskich tańców ludowych. Następnie wszystkich serdecznie powitała Krystyna Wrona, pełniąca tego wieczoru rolę mistrzyni ceremonii. W pierwszej kolejności przedstawiła reprezentantów władz miejskich: członka Parlamentu Kanadyjskiego Brantford i Brant County Mr. Phila McColeman i jego assystentkę Teresę Percival, oraz Joshua Wall reprezentującego burmistrza Brantford oraz księdza proboszcza Parafii Św. Józefa Adama Wróblewicza.dc5

Potem przypomniała historię dożynek, jednej z najpiękniejszych polskich tradycji ludowych, a następnie przedstawiła tegorocznych gospodarzy do wieńca: Elżbietę Grabowską, prezeskę Koła Polek i Ryszarda Kaczmarczyka, wiceprezesa Grupy 10 ZPwK.

dc8dc6

Ruszył więc dożynkowy korowód z okolicznościowymi przyśpiewkami autorstwa niezastąpionej Róży Kalisz. Na początek pięknie wybrzmiały słowa: „Nie brak w Kanadzie urodzajnej gleby, na której rosną złociste zboża, obfitość skarbów na wszystkie potrzeby wsiała w tę ziemię Opatrzność Boża. Kanado twa ziemia pachnie nam chlebem, bogate plony wyrosły pod Twoim niebem..druga Ojczyzno...” A potem popłynęły słowa piosenek o „Złotym kłosie” i księdzu, i Zarządzie Głównym Związku, i prezes, i o Centralnym Zarządzie Kół Polek...serdeczne i miłe.

dc7

Bardzo dostojnie i z powagą nastąpiło przekazanie symbolicznego bochna chleba i dożynkowego wieńca gospodarzom. Towarzyszyły tej chwili słowa: „Szanowni Gospodarze, przyjmijcie od nas te dary jako symbol pracy i dorobku nas wszystkich, aby nadal obficie nam plony rodziły, by nigdy chleba nie zabrakło! Składając te plony kłaniamy się Wam i z szacunkiem wyrażamy się o Waszej pracy. Biorąc z Was przykład będziemy pomagać, nie zaniedbywać naszych obowiązków, a Wam życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy...” O pięknej polskiej tradycji mówili też gospodarze do wieńca, bardzo serdecznie dziękując wszystkim przybyłym na tę miłą uroczystość. Krystyna Wrona w kolejnym wystąpieniu przedstawiła gości honorowych Dożynek: prezes Zarządu Głównego ZPwK Teresę Szramek z członkami Zarządu, prezeskę Zarządu Centarlnego Kół Polek Elżbietę Gazda z członkiniami, prezesów Grup związkowych i prezeski Kół Polek: Stanisława Iwanickiego prezesa Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Annę Kosicką prezeskę Koła Polek Grupy 2, Józefa Żeglenia prezesa Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge, Krystynę Szczęsną prezes Grupy 11 ZPwK w Delhi, ponownie Elżbietę Gazda prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi, prezesów i przedstawicieli innych organizacji polonijnych, w tym Fundacji im. Wł. Reymonta z prezesem Kazimierzem Chrapką na czele. Pani Krystyna podziękowała dwojgu akordeonistom Alinie Slawek i Marianowi Borowiczowi za ich wieloletni udział w Dożynkach.

dc4dc1dc2dc3

Po bardzo smacznym obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu „Echo”. I na koniec moja osobista refleksja. Bardzo podobał mi się tegoroczny korowód dożynkowy z przepięknym wieńcem, uplecionym z tegorocznych kłosów zbóż oraz cały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wspomnianej już wcześniej p. Róży Kalisz, a wykonany przez członków Grupy 10. W imieniu swoim i członków ZG obecnych na Dożynkach: Grzegorza Dorożyńskiego, Stanisława Iwanickiego oraz Jana Adamsa serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę dalszej owocnej pracy dla dobra naszej organizacji i Polonii w Kanadzie.

Teresa Szramek