Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

56 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Polaków w Kanadzie – Oshawa 2023

   Gospodarzem 56 Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZPwK, który odbył się w sobotę, 25 marca 2023r. była Grupa 21 w Oshawie. Pięknie odrestaurowany z zewnątrz Dom Związkowy i równie piękna dekoracja Sali obrad oraz gościnni gospodarze czekali na przybyłych z różnych miast prowincji Ontario delegatów Grup związkowych, którzy podjęli ważne decyzje dotyczące przyszłości Związku Polaków w Kanadzie. W Zjeździe uczestniczyło 59 delegtów oraz obserwatorzy. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała prezes Teresa Szramek, która poprosiła wszystkich o powstanie, poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów Zarządu Głównego i Grupy 21 ZPwK oraz odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski.

56 Walny Zjazd ZPwK zdjęcie grupowe

IMG 0085IMG 0074

Następnie głos zabrał prezes Grupy 21 ZPwK, Jan Zubrzycki, który bardzo serdecznie powitał wszystkich delegatów, życząc im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku. Minutą ciszy delegaci uczcili pamięć wszystkich zmarłych w ostatnim czasie członków Związku. Po sprawozdaniu przewodniczącej Komisji Mandatowej Magdaleny Piekarczyk, prezes stwierdziła quorum i ważność Zjazdu. Przyrzeczenie delegatów odebrała Monika Draus, długoletnia i niezwykle zasłużona dla Związku członkini Grupy 2 w Hamilton.

IMG 0087IMG 0107

Następnie wybrane zostało Prezydium Zjazdu: przewodnicząca – prezes Teresa Szramek, wiceprzewodniczący – I wiceprezes Grzegorz Dorożyński, sekretarze protokołowi: Teresa Nielubowicz – sekretarz generalna ZG i Jakub Słomiński – członek Grupy 21 ZPwK oraz marszałek Zjazdu – Jan Zubrzyck, prezes Grupy 21 ZPwK. Zaproponowany przez ZG porządek obrad został uzupełniony i zatwierdzony jednogłośnie, tak samo jak i protokół z poprzedniego 55 Walnego Zjazdu, który odbył się w 2022 roku w Hamilton.

IMG 0112IMG 0121

Z wielką uwagą delegaci wysłuchali sprawozdania prezes Teresy Szramek za rok 2022 oraz profesjonalnie przygotowanego przez Danutę Zawierucha sprawozdania finansowego, które po krótkiej dyskusji zostały przyjęte jednogłośnie. Ze sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej zapoznała delegatów jej przewodnicząca Magdalena Piekarczyk.
Wzorem lat ubiegłych program Zjazdu przewidywał sprawozdania z działalności Grup związkowych, więc prezesi wypowiadali się na temat sytuacji w swoich Grupach, mówili o licznych przedsięwzięciach, które udało się zrealizować i o bogatych planach na najbliższe miesiące.

IMG 0140IMG 0154

IMG 0158IMG 0166

IMG 0171IMG 0177

IMG 0186IMG 0200

IMG 0203IMG 0213

IMG 0221IMG 0226

Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w trzech Komisjach zjazdowych: Komisji Rozwoju Związku, Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Nominacyjnej. Wypracowane zostały główne kierunki i wytyczne do pracy Zarządu Głównego nowej kadencji. Nadal potrzebna jest i będzie kontynuowana praca nad poprawkami do Konstytucji ZPwK, które muszą być zgodne z nowym prawem korporacyjnym prowincji Ontario. Delegaci zaakceptowali też wnioski i zalecenia do realizacji przygotowane przez Komisję Rozwoju Związku. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawiła jej przewodnicząca, delegatka Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Małgorzata Jaworska.


IMG 0319IMG 0320

IMG 0327

Wybrani zostali wiceprezesi ZG oraz trzech członków GKR.

Skład Zarządu Głównego przedstawia się następująco: Teresa Szramek – prezes, Grzegorz Dorożyński – I wiceprezes, Stanisław Iwanicki – II wiceprezes, Danuta Zawierucha – sekretarz finansowa, Teresa Nielubowicz – sekretarz generalna, Elżbieta Szybalska – sekretarz protokołowa, Jan Adams – organizator, Narcyz Klimek – dyrektor i Władysław Lizoń – dyrektor.

Główna Komisja Rewizyjna: Magdalena Piekarczyk – przewodnicząca, Małgorzata Jaworska, Stanisław Janczak, Wioletta Baran, Grażyna Balogh, Elżbieta Porzuczek i Adam Domaradzki – członkowie.

Wyższa Komisja Spraw Spornych pozostała w niezmienionym składzie: Jan Bajzert, Krzysztof Biało, Helena Głogowska, Józef Kaźmierczak i Krystyna Szczęsna.

img 0040

Przyrzeczenie nowo wybranych urzędników odebrała prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi – Elżbieta Gazda. Serdeczne gratulacje nowym władzom związkowym złożyła prezes Teresa Szramek z życzeniami owocnej pracy dla dobra i rozwoju całego Związku Polaków w Kanadzie. Prezes podziękowała gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 21 z prezesem Janem Zubrzyckim na czele za przygotowanie Zjazdu, miłą i serdeczną atmosferę oraz smaczne i obfite posiłki. Zaproponowała, aby gospodarzem 57 Walnego Zjazdu ZPwK w przyszłym roku była Grupa 19 ZPwK w Thunder Bay. Propozycja została przyjęta. Dziękując serdecznie wszystkim delegatom i delegatkom Zjazdu, który przeszedł już do historii, prezes wyraziła przekonanie, że wielogodzinne obrady udowodniły, że wszystkim nam leży na sercu dobro organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty bogatej historii Związku Polaków w Kanadzie. Z nadzieją na owocną współpracę...

Tekst: Teresa Szramek
Zdjęcia: Narcyz Klimek  

Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się w zakładce Galleries