Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Dzień Matki, Dzień Ojca w Sarni

W niedzielę, 19 maja br. Zarząd Grupy 14 ZPwK w Sarni zorganizował miłe spotkanie z okazji Dnia Matki (w Kanadzie obchodzony w drugą niedzielę maja) i Dnia Ojca (trzecia niedziela czerwca). Przybywający na spotkanie członkowie i goście zwrócili uwagę na pięknie udekorowaną salę Domu Związkowego – białe obrusy na stołach i płatki czerwonych maków, a w wazonach białe gałązki i czerwone maki nawiązywały do bolesnych wydarzeń sprzed 75 lat, bitwy pod Monte Cassino i szczególnej roli, jaką odegrali żołnierze II Korpusu Polskiego pod wodzą gen. Władysława Andersa.

Akademia

Wszystkich powitał serdecznie prezes Grupy, Konrad Mrowiec i przedstawił gościa specjalnego, prezes Zarządu Głównego ZPwK Teresę Szramek.

zarzad 2

 

Po omówieniu bieżących spraw związkowych pan prezes poprosił o zabranie głosu prezes Związku, która podziękowała za zaproszenie, złożyła wszystkim serdeczne życzenia z okazji dorocznego święta wszystkich Mam i Ojców, a następnie poinformowała, że Zarząd Główny na wniosek Zarządu Grupy przyznał zasłużonym członkom Grupy 14 ZPwK złote i srebrne odznaki oraz dyplomy uznania.

Złote odznaki ZPwK otrzymali
Helena Trocki, Izabela Czaińska, Wanda Stasiak, Bronisława Kapuściński, Ryszard Wojtaszek, Janina Kozioł, Konrad Mrowiec i Stan Synowiec

Srebrne odznaki ZPwK otrzymali:
Józef Jamroziński, Henryk Pawłowski, Antoni Simankiewicz, Irena Simankiewicz, Bronisława De Araujo i Luiz De Araujo.

Odz 2Odz 1

zarzad

 Po dekoracji odznaczonych członków i bardzo smacznym obiedzie prezes odpowiadała na liczne pytania związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi Związku Polaków w Kanadzie. (T.S)