Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

W hołdzie wdzięczności Tym, co zmarli za Ojczyznę

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 

„...Oj­czy­zna moja – to wio­ski i mia­sta,
Wśród pól le­chic­kich sa­dzo­ne od Pia­sta;
To rze­ki, lasy, kwiet­ne niwy, łąki,
Gdzie pieśń na­dziei śpie­wa­ją skow­ron­ki...”(Maria Konopnicka)

Dzień 11 listopada jest Narodowym Świętem Niepodległości obchodzonym dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918) naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem narodu polskiego. Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r. zostało przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku do kalendarza świąt państwowych pod nieco zmienioną nazwą jako Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku przypada 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w samo południe, 11 listopada uroczyście, w ciszy i zadumie kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto złożyły w imieniu trzech organizacji polonijnych: Teresa Szramek, prezes Związku Polaków w Kanadzie, Iwona Malinowski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Barbara Stadnik-Felinczak, sekretarz generalna KPK.

13.11.2022 713.11.2022 4

13.11.2022 6

W niedzielę, 13 listopada odbyły się w Mississauga oficjalne uroczystości zorganizowane przez KPK Okręg Mississauga, prowadzone przez prezesa Leszka Blaszczaka oraz sekretarz Irenę Urbaniak.

Po Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny Polski w Kościele Św. Maksymiliana Kolbe uczestnicy obchodów Święta Niepodległości przeszli pod Pomnik Patrioty, gdzie po okolicznościowych przemówieniach gości, przedstawiciele władz polskich - Sylwia Czerwińska, wicekonsul RP w Toronto) i kanadyjskich (Peter Fonseca, poseł MP, Natalia Kusendowa - posłanka MPP, Bonnie Crombie - burmistrz Mississaugi), delegacje organizacji polonijnych złożyli kwiaty i zapalili znicze. W imieniu wszystkich członków Związku Polaków w Kanadzie wiązankę kwiatów złożyły i zapaliły znicz prezes Teresa Szramek i sekretarz Elżbieta Szybalska. Naszą organizację licznie reprezentowali też członkowie Grupy 95 ZPwK w Mississauga. Delegacja Grupy: Grażyna Wanat, Elżbieta Zając i Olek Zając również złożyła wieniec i zapaliła znicz. Część artystyczną rozpoczął zespół „Radość Joy” wykonaniem pieśni „O mój Rozmarynie”, do którego swoim głośnym śpiewem dołączyli członkowie Grupy 95. Następnie bardzo piękny i wzruszający program artystyczny przedstawili uczniowie Polskiej Szkoły im. M. Kopernika w Mississauga pod kierunkiem ich nauczycielki Teresy Bieleckiej.

( T. Sz.)

13.11.2022 213.11.2022 5

13.11.2022 313.11.2022 Gr.95 1

13.11.2022 Gr.95 613.11.2022 Gr.95