Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz 90-lecia Grupy 10 ZPwK w Brantford

W sobotę, 19 listopada br. odbył się uroczysty Bankiet z okazji Jubileuszu 90-lecia  Grupy 10 ZPwK w Brantford. Udekorowana w biało-czerwonych kolorach Sala Domu Związkowego, który przez dziesięciolecia (od 1939 roku) był dumą członków Grupy, wyglądała pięknie, co podkreślali wszyscy goście. Uroczystość prowadzona przez mistrzów ceremonii Joannę Wiatr i Adama Sikorę rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów Grupy 10 ZPwK oraz SPK Koła Nr 4, odśpiewaniem hymnów narodowych Kanady i Polski oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłych członków Grupy. Z bogatą historią Grupy zapoznała obecnych sekretarz Grupy, Krystyna Wrona, która powiedziała między innymi: „ Niech ten dzisiejszy, uroczysty bankiet 90-lecia istnienia Grupy 10 ZPwK będzie wyrazem hołdu i podziękowania najbardziej zasłużonym członkom Grupy, którzy pracując społecznie zapisali i nadal zapisują wspaniałą kartę naszej historii, pielęgnując polskie tradycje i zwyczaje, popularyzując polską kulturę i polski język na kanadyjskiej ziemi”.

90 lat Grupy 10 13

Przypomnijmy więc w ogromnym skrócie historię organizacji, „której początki sięgają roku 1929, kiedy polscy emigranci w Brantford założyli klub nazwany ”Stowarzyszenie Biały Orzeł”, który istniał do początku 1932 roku. Marcin Sasiela  9 kwietnia 1932 r. zgłosił propozycję przyłączenia się do ZPwK i już 16 kwietnia 1932 roku na zebraniu organizacyjnym powołana została oficjalnie Grupa 10 Związku Polaków w Kanadzie i otrzymując czarter od Zarządu Głównego ZPwK rozpoczęła swoją działalność związkową. Pierwsze lata działalności nie były łatwe. Brakowało funduszy. Najważniejszym celem organizacji stał się zakup budynku, własnego domu, miejsca, gdzie można by odbywać regularne spotkania. Członkowie grupy pracowali ciężko aby zdobyć potrzebne fundusze. Już w 1939 roku kupili dom przy 126 Albion street za kwotę $2500.00, który stał się miejscem ich spotkań.
W tym samym roku powstało Koło Polek przy Grupie 10 ZPwK które stało się nieodłączną częścią Grupy. W czasie trwania II wojny światowej organizacja niosła wszechstronna pomoc polskim rolnikom oraz polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach. W pierwszych latach powojennych budynek Grupy 10 i Koła Polek ZPwK stał się centrum pomocy nowo przybyłym, ich drugim domem. W kolejnych latach witała  ponownie następne fale polskich emigrantów, których większość stała się aktywnymi członkami ZPwK. Już w 1939 roku zaczęła działać Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika, która istnieje do dnia dzisiejszego. 
W 1956 roku założone zostało stypendium Grupy, aby pomóc finansowo studiującej młodzieży. Jednym z fundatorów był zasłużony członek Grupy 10, pan Franciszek Niedziółka. Stypendium Grupy 10 zostało przeniesione do Fundacji im. Wł. Reymonta założonej w 1970 r przez ZG ZPwK. W ciągu kolejnych lat budynek członków Gr 10 przy 126  Albion St. był kilkakrotnie remontowany, dobudowany front i powiększona została kuchnia. Budynek kilkakrotnie zmieniał swój wygląd na zewnątrz jak i wewnątrz, w którym swój udział miało Koło Polek. Popierając wiele działań na rzecz polonijnych grup i organizacji, Koło Polek konsekwentnie wspomagało dom związkowy nie tylko finansowo, ale i poprzez pracę społeczną. Uzupełniane było na bieżąco wyposażenie kuchni, zakupione i  przygotowane dekoracje sali bankietowej (...)

W budynku ZPwK swoją siedzibę znalazł też polski bank Credit Union, który tutaj świętował złoty jubileusz. Ogromną rolę w rozwoju i prowadzeniu banku odegrał śp. Jan Sławek, który kierował bankiem przez 47 lat. Z myślą o przyszłości w 1999 roku inkorporowano Grupę 10. W 2000 roku zakupiono dwie posiadłości w sąsiedztwie domu związkowego, a 2002 odnowiono salę bankietowa. Członkowie Grupy 10 zawsze byli dumni ze polskiego swojego pochodzenia, dlatego tak ogromną wagę przywiązywali i przywiązują nadal do kultywowania swoich tradycji, pielęgnowania kultury, przypominania młodemu pokoleniu bogatej historii Polski. Dlatego każdego roku odbywają się uroczyste akademie z okazji kolejnych rocznic Świąt narodowych, jak uchwalenie Konstytucji 3 Maja czy Narodowego Święta Niepodległości. Już od ponad 40 lat członkowie Grupy i członkinie Koła Polek promują polską kulturę i polską kuchnię podczas International Village Festival jako “Wioska Warszawa”. W tym festiwalu biorą udział zespoły taneczne „Potok” i „Wisła”. Przy Grupie działało też Grono Młodzieży i piłkarski  klub sportowy “Polonia”. Dużą popularnością cieszyły się coroczne wybory Miss Polonia i Miss Ambasador. Działał również amatorski teatr pod kierownictwem członkini Róży Kalisz, który przygotował wiele przedstawień, cieszących się ogromną popularnością. Najpiękniejszą imprezą przygotowywaną co roku przez członków Grupy oraz panie Koła Polek były “Dożynki”. To święto plonów, którego symbolami są wieńce i bukiet  kwiatów mieniące się wszystkimi kolorami jesieni, ukazuje całe bogactwo polskiego folkloru, piękno tańców ludowych i życiową mądrość zawartą w pieśniach.”

90 lat Grupy 10 !90 lat GRupy 10 2

90 lat Grupy 10 9


Po uważnym wysłuchaniu historii Grupy 10, mistrzowie ceremonii przedstawili gości honorowych, którzy przybyli na Jubileuszowy bankiet. Byli to: burmistrz miasta Brantford – Kevin Davis z małżonką, poseł MPP – Will Bouma, proboszcz Parafii Św. Józefa – ks. Piotr Goliński, przewodnicząca Rady KPK – Zofia Soja z małżonkiem, sekretarz generalna ZG KPK – Barbara Stadnik-Felinczak z małżonkiem Andrzejem Felinczakiem, prezesem KPK Okręg Hamilton, prezes ZG Związku Narodowego Polskiego – Bożena Jokel, prezes ZG ZPwK – Teresa Szramek z członkami ZG: Grzegorzem Dorożyńskim (I wiceprezes), Stanisławem Iwanickim (II wiceprezes) z małżonką Ewą Iwanicką, wiceprezes ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Elżbietą Szybalską (sekretarz protokołowa) z małżonkiem Bogdanem, Władysławem Lizoniem (członek Zarządu) z małżonką Małgorzatą.

 90 lat Grupy 10 790 lat Grupy 10 8

90 lat Grupy 10 1490 lat Grupy 10 22

Przybyli też przedstawiciele Grup związkowych: Konrad Mrowiec, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni, Stanisław Pikula, wiceprezes Grupy 11 ZPwK w Guelph, Bolesław Wojdyło, wiceprezes Grupy 21 ZPwK w Oshawie,  Lola Zakrzewska i Stella Kerner reprezentowały Klub Seniorów Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge, Stanisław Iwanicki, prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton z liczną grupą członków. Po serdecznych słowach powitania goście składali Jubilatce gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności związkowej. Prezes Teresa Szramek wraz z wiceprezesem Grzegorzem Dorożyńskim składając gratulacje przekazali na ręce prezesa Antoniego Mroza okolicznościową plakietkę, a następnie wręczyli Odznaki i Dyplomy uznania zasłużonym członkom Grupy 10 ZPwK za długoletnią przynależność do ZPwK. Złote Odznaki ZPwK otrzymali: Adam Sikora, Tadeusz Kuźma, Danuta Azman- Zielińska. Srebrne Odznaki ZPwK otrzymali: Agnes Pieczka, Edward Wrona i Jan Sitko. Janina Bartoszewicz i Jennie Theresa Andruszkiewicz otrzymały dyplomy uznania za ponad 50 lat przynależności do Koła Polek i ZPwK. Obie Panie zostały już odznaczone Złotymi Odznakami ZPwK. Pod ich nieobecność dyplomy odebrała Paulina Guściora, prezeska Koła Polek Grupy 10 ZPwK.

90 lat Grupy 10 1590 lat Grupy 10 4

90_lat_Grupy_10_11.jpg90 lat Grupy 10 24

Po smacznej kolacji zaprezentowali się „Biesiadnicy” w krótkim programie artystycznym śpiewając znane piosenki z własnymi słowami. Zabawę taneczną rozpoczął Zespół „Wisła” w pięknych strojach i pięknie wykonanym polonezem w choreografii Joanny Wiatr. Do tańca grali „Polanie” i nie było na Sali osoby, której by nie urzekły piosenki w ich wykonaniu. Jubileuszowy Bankiet Grupy 10 ZPwK przeszedł do historii, a jej członkowie otworzyli nowy etap swojego istnienia i działania. Życzymy im wytrwałości i powodzenia.

Z szacunkiem

Teresa Szramek 

Fotoreportaż znajduje się w zakładce Galleries