Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz 100-lecia Grupy 21 ZPwK w Oshawie

W sobotę, 24 września br. w Sali bankietowej Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. Władysława Sikorskiego w Oshawie odbyła się niezwykła uroczystość – Jubileusz 100-lecia powstania i nieprzerwanej działalności Związku Polaków w Kanadzie, Grupy 21. W uroczystym bankiecie podsumwującym bogatą historię Grupy liczny udział wzięli członkowie Związku z rodzinami, goście honorowi, przedstawiciele lokalnych organizacji polonijnych, nauczyciele oraz sympatycy wspierający działalność Stulatki. Gośćmi honorowymi byli: burmistrz miasta Oshawa – Dan Carter, prezes ZG ZPwK Teresa Szramek wraz z wiceprezesami: Grzegorzem Dorożyńskim i Stanisławem Iwanickim, sekretarz generalną Teresą Nielubowicz oraz dyrektorem Narcyzem Klimkiem, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni – Konrad Mrowiec, były prezes Grupy 43 ZPwK w Barrie – Józef Kaźmierczak, wiceprezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton – Helena Głogowski, prezes Fundacji im. Wł. Reymonta – Kazimierz Chrapka, prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. Wł. Sikorskiego – Leszek Starzyk i sekretarz Stowarzyszenia Monika Ciecholińska, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi – ks. Marcin Dziliński, Miss Polonia 2022 – Julia Pieczonka. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Grupy 21 ZPwK oraz odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Kanady.

IMG 0032IMG 0035

Wszystkich przybyłych powitali serdecznie: prezes Jan Zubrzycki i I wiceprezes Barbara Hyjek. Rolę mistrzów ceremonii pełnili: Emila Siwik i Dawid Hyjek, którzy przedstawili krótką historię Grupy 21 ZPwK. Przypomnijmy więc: Za oficjalną datę powstania organizacji uznaje się 22 sierpnia 1922 r. Wtedy to z inicjatywy Józefa Halika, Tomasza Starzykowskiego i Walentego Ściuka odbyło się w domu Stanisława Leśniaka pierwsze zebranie, podczas którego zebrani wyrazili przekonanie o potrzebie wzajemnego pomagania sobie w trudnych warunkach emigracyjnego życia.

IMG 0029IMG 0015

Utworzyli Towarzystwo Bratniej Pomocy, dwa lata później ta nazwa została zmieniona na Związek Polaków w Oshawie. Na zebraniu w dniu 1.09.1925 roku podjęta została decyzja o budowie Domu Związkowego na działce przy 219 Olive Avenue. Wszystkie prace wykonywane były społecznie i już w sierpniu 1928 roku budynek został oddany do użytku i zaczął służyć całej Polonii w Oshawie. Tutaj mieściła się polska szkoła, odprawiane były Msze św. w języku polskim, odbywały się zebrania różnych organizacji polonijnych, swoją siedzibę przez kilka lat miało tutaj Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej a Ameryce. W 1943 roku członkowie Związku Polaków w Oshawie wystąpili z prośbą do ZG ZPwK o włączenie ich w struktury największej wówczas organizacji polonijnej Związku Polaków w Kanadzie. Oficjalnie Grupą 21 ZPwK stali się w dniu 1 kwietnia 1944, a pierwszym prezesem został Wincenty Kołodziej. Przez wszystkie lata Grupa swoją aktywnością zaskarbiła sobie uznanie i sympatię nie tylko Polonii, ale i wszystkich mieszkańców wieloklulturowej Oshawy. Każdego roku członkowie Grupy uczestniczą w tygodniowym święcie przygotowywanym przez grupy etniczne miasta Oshawa pod nazwą Fiesta International Festiwal i swoim Domu Związkowym nazywanym Pawilonem „Poznań” oferują rarytasy z polskiej kuchni, prezentują polskie rękodzielnictwo, które przez wiele lat przygotowywał śp. Stanisław Lasek. Oddani działacze Grupy kładą wielki nacisk na pracę z młodzieżą, aby w przyszłości miał kto kontynuować ich działalność związkową. Ogromną popularnością wśród młodych ludzi cieszą się bale Miss Polonia Oshawa regularnie organizowane od 1965 roku. Grupa udziela finansowego wsparcia grupom harcerskim, Polskiej Szkole im. Św. Jadwigi oraz polskiej szkole średniej, Zespołowi Pieśni i Tańca „Tatry”, popiera też Fundację im. Wł. Reymonta poprzez założenie funduszu stypendialnego dla studiującej młodzieży polskiego pochodzenia.

100 lecie Grupy 21 w OshawaIMG 0067

IMG 0073100 lecie w Oshawie

Przed rozpoczęciem części oficjalnej Kazimierz Chrapka, prezes Fundacji im. Wł. Reymonta, obchodzącej 50 rocznicę powstania wręczył medale Fundacji i książkę Agnieszki Jurczak poświęconą Fundacji. Otrzymali je: Jan Zubrzycki, Teresa Szramek dla Związku Polaków w Kanadzie i Krystyna Świrska. Następnie o zabranie głosu poproszona została prezes ZG ZPwK – Teresa Szramek, która złożyła wszystkim członkom Grupy 21 serdeczne gratulacje, poprosiła o wspólne odśpiewanie zacnej Jubilatce „200 lat niech żyją nam” i wspólnie z wiceprezesami Grzegorzem Dorożyńskim i Stanisławem Iwanickim wręczyli Grupie - Jubilatce okolicznościową plakietkę, zasłużonym członkom honorowe Złote i Srebrne Odznaki ZPwK oraz dyplomy uznania. Złote Odznaki ZPwK otrzymali: Jan Zubrzycki, Bolesław Wojdyło, Stanisław Jańczak, Władysław Łakomy, Wojciech Łabędź, Roman Stankiewicz i Władysław Ustupski. Srebrne Odznaki ZPwK otrzymali: Barbara Słomiński, Teresa Stefański i Joe Szwedziński. Dyplomy uznania otrzymało wielu członków w podziękowaniu za zaangażowaną i w pełni oddaną pracę społeczną dla dobra i rozwoju Grupy 21 ZPwK i całego Związku.

100 lecie Grupy 21 w OshawieIMG 0107

IMG 0126IMG 0195

Prezes w imienu swoim i wszystkich członków Związku złożyła serdeczne życzenia sukcesów w szlachetnej działalności związkowej, zapisywania kolejnych kart historii Grupy 21 i ZPwK, podziękowała też wszystkim, którzy przygotowali uroczysty bankiet pod kierunkiem obecnego ścisłego Zarządu: prezesa Jana Zubrzyckiego, I wiceprezes Barbary Hyjek, II wiceprezesa Bolesława Wojdyło, sekretarza finansowego Władysława Łakomego  oraz sekretarz protokołowej Lili Gratkowskiej. Zespól Pieśni i Tańca „Tatry” wystąpił w części artystycznej, polonezem otwierając zabawę taneczną do muzyki oferowanej przez zespół „Górale” Jana Góry.  To był piękny wieczór z bardzo smaczną kolacją, pysznym tortem i różnorodnymi ciastami oraz towarzyszącą wszystkim miłą i serdeczną atmosferą. Dziękujemy bardzo!!!

IMG 0180IMG 0043

 

Tekst: Teresa Szramek
Zdjęcia: Narcyz Klimek

 

Fotoreportaż znajduje się w zakładce Galleries