Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz Koła Polek Grupy 10 ZPwK w Brantford

W sobotę, 9 listopada w Sali Domu związkowego Grupy 10 w Brantford odbył się Jubileuszowy Bankiet Koła Polek Grupy 10 z okazji 80 rocznicy powstania tej zasłużonej dla Związku Polaków w Kanadzie organizacji. Mistrzynie ceremonii – Krystyna Wrona i Paulina Guściora w serdecznych słowach powitały wszystkich obecnych, a wśród nich zaproszonych gości - przedstawicieli władz miejskich Brantford w osobach: Johna Utley (Councilor, Mayor Designate of Brantford), posła do Parlamentu Federalnego Phila McColeman z małżonką Nancy oraz posła do Parlamentu Ontario Willa Bouma.

014 

Uroczystość rozpoczął pięknym walcem Zespół „Wisła”.Po gratulacjach kanadyjskich gości i smacznej kolacji dalszą część wieczoru rozpoczął polonez w wykonaniu Zespołu „Wisła”, następnie mistrzynie ceremonii przedstawiły gości honorowych bankietu: prezes Teresę Szramek z członkami Zarządu Głównego ZPwK, prezeskę Elżbietę Gazda z członkiniami Zarządu Centralnego, Annę Kosicką prezeskę Koła Polek Grupy 2 i Stanisława Iwanickiego prezesa Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Marię Ilnicką, prezeskę Koła Polek Grupy 6-27 i Józefa Żeglenia prezesa Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge, Mary Buch, prezeskę Koła Polek Grupy 17 i ponownie Elżbietę Gazda, prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi, Wandę Michalik, prezeskę Koła Polek Grupy 43 w Barrie, Kazimierza Chrapkę, prezesa Fundacji im. Wł. Reymonta z małżonką, Danutę Warszawską, byłą prezes ZG ZPwK, Fundacji im. Wł. Reymonta oraz Koła Przyjaciół Jana Pawła II, Adam Sikorę prezesa Koła SPK nr4 w Brantford.Następnie o zabranie głosu poproszona została prezeska Koła Polek Grupy 10, Ela Grabowska, która powitała jeszcze raz wszystkich gości, a następnie przedstawiła historię Koła w języku polskim, natomiast Paulina Guściora zapoznała obecnych z wersją angielską historii. Wystąpienie Pauliny, najmłodszej członkini Koła Polek, która w sposób bardzo osobisty odniosła się do swojego polskiego pochodzenia, było bardzo emocjonalne i wzruszające. Wielu z gości ukradkiem wycierało napływające do oczu łzy. Tę część uroczystości zakończył występ grupy członkiń Koła Polek, które swoją historię „wyśpiewały” do znanych i lubianych melodii.

003

Słowa napisała niezrównana Róża Kalisz, której kilkakrotnie w ciągu wieczoru dziękowano za jej zaangażowanie i niezwykle aktywną działalność dla dobra Koła Polek i całego ZPwK. Pięknie wybrzmiały słowa refrenu jednej z piosenek: „Niech żyje Związek Polaków, niech echo leci w świat, niech Koła Polek wciąż kwitną przez szereg długich lat”. Najważniejszym momentem wieczoru było podziękowanie najbardziej zasłużonym członkiniom Koła za ich oddaną pracę społeczną. Dyplomami uznania przyznanymi przez Centralny Zarząd Kół Polek uhonorowane zostały 23 panie. Dyplomy wręczyła prezeska Elżbieta Gazda w asyście sekretarz protokołowej Małgorzaty Jaworskiej.

013008

Następnie o zabranie głosu poproszona została prezes ZG, Teresa Szramek, która podziękowała paniom za aktywną działalność, za zaangażowanie w działalność związkową. Prezes przekazała na ręce prezeski Eli Grabowskiej okolicznościowy dyplom uznania dla Koła Polek Grupy 10 ZPwK w Brantford.

009

Następnie poinformowała o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak ZPwK najbardziej zasłużonym członkiniom Koła, o wręczenie których poprosiła I wiceprezesa ZG, Grzegorza Dorożyńskiego i organizatora ZG, Jana Adamsa.

Złote Odznaki ZPwK otrzymały:
Janina Andruszkiewicz, Janina Bartoszewicz, Regina Bohm i Roma Sławek

011012015

Srebrne Odznaki ZPwK otrzymały:
Róża Kalisz, Stanisława Krukowska, Maria Chromiak, Danuta Azman-Zielińska i Krystyna Wrona

018

Na zakończenie części oficjalnej o zabranie głosu został poproszony prezes Grupy 10 ZPwK, Zbigniew Zaprucki, który nie szczędził słów uznania pod adresem wszystkich pań, podkreślając, jak wielkie znaczenie dla Grupy ma praca członkiń Koła Polek, jak ważne jest współdziałanie dla całej organizacji. Prezes podziękował paniom za ich zaangażowanie w działalność związkową pięknym bukietem kwiatów, który przekazał na ręce prezes Eli Grabowskiej.

019

Druga część Jubileuszu upłynęła pod znakiem zabawy przy muzyce zespołu „Sekret”. I na zakończenie chciałabym wspomnieć o przemówieniu posła Phila McColemana, który odnosząc się do pięknego Jubileuszu wyraził swoje ogromne uznanie dla Koła Polek i dla wszystkich kobiet, poprosił wszystkich panów o powstanie i odśpiewanie paniom gromkiego „100 lat!!” Zabrzmiało pięknie.

Teresa Szramek

Wiecej zdjec w naszej galerii