Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Bankiet dekoracyjny Grupy 2 i Koła Polek ZPwK w Hamilton

W sobotę, 19 października 2019 roku odbył się doroczny bankiet Grupy 2 i Koła Polek ZPwK w Hamilton. Przybywających gości witał popularnymi ludowymi piosenkami chór „Ludowa Nuta”, a pięknie udekorowana sala domu związkowego Grupy, popularnie nazywanego „Związkowcem” szybko zapełniła się licznymi przedstawicielami organizacji polonijnych, a także przedstawicielami władz miejskich Hamilton, wśród których byli: posłowie do Parlamentu Federalnego Hamilton East Bob Bratina i Dave Christopherson, Kerry Whitehead reprezentujący burmistrza miasta Hamilton oraz radny miejski Paul Miller. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentowali: przewodnicząca Rady Kongresu i prezes KPK Okręg Niagara Zofia Soja z mężem, I wiceprezes Juliusz Kirejczyk z małżonką, II wiceprezes Marek Domaradzki oraz prezes KPK Okręg Hamilton Helena Głogowska.

072159

Licznie przybyli członkowie innych Grup związkowych, na czele z przedstawicielami Zarządów. Obecni byli: prezes Grupy 2 i zarazem II wiceprezes ZG ZPwK Stanisław Iwanicki, prezeska Koła Polek Grupy 2 Anna Kosicka, prezes Grupy 5 ZPwK w Toronto Czesława Zawierucha, wiceprezes Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge Narcyz Klimek, wiceprezes Grupy 10 ZPwK Ryszard Kaczmarczyk, organizatorki Grupy 11 ZPwK w Guelph Mariola Rzeźnik i Jolanta Szczepańczyk, prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi Elżbieta Gazda i jednocześnie prezeska ZC Kół Polek, prezeska Koła Polek Grupy 17 Mary Buch, wiceprezes Grupy 95 ZPwK w Mississauga Barbara Zborowska. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: prezes ZPwK Teresa Szramek z członkami Zarządu Głównego: I wiceprezesem Grzegorzem Dorożyńskim, byłym prezesem Robertem Zawieruchą i dyrektorem Teresą Nielubowicz, przewodnicząca Federacji Polek w Kanadzie Katarzyna Grandwilewska, sekretarz finansowa ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Dorota Wilk, prezes Koła nr 4 SPK w Barntford Adam Sikora. Licznie reprezentowane były środowiska artystyczne i organizacje miasta Hamilton z proboszczem Parafii Św. Stanisława Kostki, ks. Michałem Kruszewskim. Wszystkich zebranych bardzo serdecznie przywitały Panie: Ewa Iwanicka i Grażyna Balogh mistrzynie ceremonii tego wieczoru.

175209

Zapisywanie swojej pięknej karty historii Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie rozpoczęła 12 czerwca 1927 roku, a więc 92 lat temu, a Koło Polek Grupy w 1935 roku. W pracy społecznej członkom tej Grupy zawsze towarzyszyło hasło ZPwK: Braterstwo-Tolerancja-Oświata. Sukcesy organizacyjne Grupa zawdzięcza przede wszystkim swoim członkom, pracującym społecznie z ogromnym zaangażowaniem dla dobra całego Związku.

Członkowie Grupy na czele z obecnym Zarządem i prezesem Stanisławem Iwanickim oraz Koło Polek z prezeską Anią Kosicką kontynuują pracę swoich poprzedników, wspaniale dbają o siedzibę Grupy, pielęgnują tradycje naszego narodu oraz propagują polską kulturę w Kanadzie. Jest to możliwe dzięki współpracy z organizacjami, szkołami i zespołami artystycznymi działającymi przy Grupie 2: Kołem Polek samego początku powstania, Szkołą Polską Gr.2 od 1936 r., Kongresem Polonii Kanadyjskiej – Okręg Hamilton, drużynami harcerzy i zuchów, zespołem tanecznym „Polonez”, szkolnym teatrzykiem „Iskierka” i Chórem „Ludowa Nuta” Dzięki pracy społecznej wielu pokoleń Polaków Dom Związkowy Grupy 2 stał się od wielu lat centrum życia polonijnego w Hamilton. Tutaj spotykają się polskie rodziny, tutaj odbywają się akademie z okazji polskich rocznic i świąt narodowych oraz różne imprezy dla dzieci i dorosłych.

Uroczysty bankiet stał się okazją do złożenia gratulacji wszystkim członkom Grupy i do wyróżnienia najbardziej aktywnch działaczy poprzez wręczenie im dyplomów i odznaczeń. Jak już wspomniałam wcześniej dla wszystkich na powitanie pięknie śpiewał chór „Ludowa Nuta”, a potem w części artystycznej wystąpili: średnia grupa zespołu tanecznego „Polonez” oraz rewelacyjny Adaś Przyjemski, który wykonał dwie piosenki, wodewilową „New York, new York” oraz „Chochlik” do muzyki Stanisława Moniuszki.

067101

Po smacznej kolacji nastąpiło wręczenie dyplomów i odznaczeń. Na początku dyplomy uznania z rąk prezeski ZC, Elżbiety Gazdy i prezeski Koła Polek Gr. 2 Ani Kosickiej otrzymały zasłużone członkinie tego Koła: Monica Draus, Stanisława Hreczyńska i Ewa Iwanicka.

126

Następnie głos zabrała prezes Związku Teresa Szramek, która złożyła serdeczne gratulacje wszystkim członkom Grupy, a następnie wspólnie z wiceprezesami Grzegorzem Dorożyńskim i Stanisławem Iwanickim wręczyli dyplomy i odznaki jej działaczom. Złote odznaki i dyplomy uznania otrzymali: Józef Pilejko, Monica Draus, Bronisława Jakubczyk, Stanisław Szewczyk oraz Zenon Lewaniak. Srebrne odznaki i dyplomy otrzymali: Stanisław Farbotko, Bernadetta Góra, Józef Góra i Odrzywolski Paweł.

130147

Specjalne dyplomy uznania otrzymali: Danny Pogoda, Irena Pietrzniak-Kułak, Janina Dziwota i Agnieszka Kołodziej.

Następnie prezes poinformowała, że na wniosek Zarządu Grupy i Zarządu Głównego ZPwK Komisja Odznaczeń Kongresu Polonii Kanadyjskiej przyznała 3 Złote Odznaki KPK trojgu zasłużonym członkom Grupy 2: Józefowi Pilejko, Bronisławie Jakubczyk i Monice Draus. Odznaki wręczyli obecni na bankiecie: Przewodnicząca Rady, Zofia Soja wraz z wiceprezesami KPK: Juliuszem Kirejczykiem oraz Markiem Domaradzkim.

160167

Po części oficjalnej, zapraszając wszystkich do zabawy z zespołem „Polmix”, prowadząca bankiet Ewa Iwanicka na zakończenie swojego wystąpienie posłużyła się pięknym mottem z wiersza Jana Lechonia:

„ ...I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju,
Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy
polskiego ducha i polskiego zwyczaju...”

Wielu emocji i radości z wygranych prezentów dostarczyła loteria fantowa, którą poprowadził niezastąpiony, prawdziwy „showman” Wiesiek Kut, kierownik zespołu „Polmix”.

W imieniu członków Zarządu Głównego ZPwK składam serdeczne gratulacje wszystkim członkom, członkiniom Koła Polek, Zarządowi Grupy 2 serdeczne gratualcje, życząc sukcesów w Waszej pracy społecznej. Wasza działalność może być wzorem dla innych Grup związkowych.

Z szacunkiem

Teresa Szramek