Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

53 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie w domu związkowym Grupy 17 ZPwK w Delhi

         W mroźny sobotni poranek, 7 kwietnia 2018r. wszystkie drogi z miejscowości, gdzie znajdują się Grupy związkowe wiodły do Delhi, małego miasteczka, gdzie od grudnia 1939 roku działa Grupa 17 ZPwK. To właśnie dom związkowy tej Grupy stał się miejscem obrad 53 Walnego Zjazdu Związku Polaków w Kanadzie, na który przybyło 51 delegatów oraz obserwatorzy – członkowie Grupy 10 z Barntford. Zjazd otworzyła prezes Teresa Szramek, która poprosiła wszystkich o powstanie, a poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandaru ZG i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski. Prezes powitała obecnych, a potem poprosiła o zabranie głosu prezesa Grupy 17 ZPwK, Marka Dworzaka, który bardzo serdecznie powitał wszystkich delegatów oraz życzył im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku. Następnie minutą ciszy delegaci uczcili pamięć wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Związku, a wśród nich Piotra Teleckiego, długoletniego prezesa Grupy 13 w Sudbury, Danuty Wronowskiej, byłej prezes Grupy 19 w Thunder Bay i wieloletniego dyrektora d/s Grup Północnych w ZG oraz Witolda Walkowskiego, byłego wiceprezesa ZG. Przyrzeczenie delegatów odebrał długoletni członek Związku, Stanisław Synowiec z Grupy 14 w Sarni. Jako przewodnicząca Zjazdu prezes Szramek zaproponowała do Prezydium Zjazdu wiceprzewodniczącego Zjazdu, Stanisława Iwanickiego, sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Janusza Szajny Magdaleny Piekarczyk oraz marszałków Zjazdu, Marka Dworzaka, prezesa Grupy 17 ZPwK oraz Elżbietę Gazda, prezeskę CZ Kół Polek oraz sekretarz protokołową w zarządzie Grupy 17. Po krótkiej dyskusji zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony, tak samo jak i po zgłoszeniu przez delegatów (Jan Azman-Zieliński) uwag i poprawek (delegaci Grupy 21 z Oshawy) protokół z poprzedniego 52 Walnego Zjazdu, który odbył się rok wcześniej w Oshawie. Z wielką uwagą i w skupieniu delegaci wysłuchali sprawozdania prezes Teresy Szramek, która zrelacjonowała działalność ZG w czasie rocznej kadencji. Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe przyjęte zostało niemal jednogłośnie. Następnie sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Marek Dworzak. W programie porządku tegorocznego Zjazdu znalazły się ponownie sprawozdania z działalności Grup związkowych, więc prezesi Grup mieli okazję opowiedzieć o swoich dokonaniach, przedstawić swoje problemy a także podzielić się sukcesami. Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w dwóch Komisjach zjazdowych: Komisji Obchodów Stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i Rozwoju Związku oraz Komisji Nominacyjnej. Prowadzący obrady pierwszej Komisji, Władysław Lizoń skupił uwagę delegatów na obchodach rocznicowych. Ustalono, że nasza organizacja zorganizuje samodzielnie dużą uroczystość, a także będzie włączała się do imprez organizowanych Okręgi KPK w Mississauga, Niagara i Hamilton. Po dokładnym przedstawieniu dokumentacji związanej z Oakville przez Teresę Nielubowicz delegaci podjęli najważniejszą decyzję o kontynuowanie realizacji projektu budowy siedziby Związku. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawił Robert Zawierucha, który stwierdził, że chyba po raz pierwszy w historii wyborów zdarzyła się sytuacja, że nie było problemów z nominowaniem kandydatów na poszczególne funkcje. W tym roku skończyła się kadencja wiceprezesom i ZG: Staszkowi Iwanickiemu i Henrykowi Kaliszewskiemu, którzy z racji pełnienia funkcji w ZG przez kolejne 3 kadencje nie mogli do ZG kandydować. Na stanowisko I wiceprezesa wybrany został Grzegorz Dorożyński z Grupy 6-27 w Cambridge, a drugim wiceprezesem został Andrzej Kiela z Grupy 43 z Barrie. Na trzyletnią kadencję do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef Kaźmierczak (Grupa 43), Elżbieta Piasek (Grupa 2) i Barbara Zborowska (Grupa 95). Przyrzeczenie nowo wybranych urzędników przyjęte zostało przez prezes ZG, Teresę Szramek, która pogratulowała wszystkim, życząc owocnej pracy dla dobra całego Związku. Gospodarzem 54 Walnego Zjazdu w roku 2019 będzie Grupa 6-27 ZPwK w Cambridge. 53 Zjazd ZPwK przeszedł do historii. Ogromne słowa uznania należą się gospodarzom Zjazdu, członkiniom Koła Polek Grupy 17 z prezeską Mary Buch na czele oraz nieocenionej Elżbiecie Gazda. Elżbieta zadbała o wszystko, pilnowała, aby wszystko wypadło perfekt i tak właśnie było. Smaczne i obfite posiłki, desery, kawa i herbata – wszystkiego pod dostatkiem. Właśnie Elżbiecie i wszystkim paniom pracującym w kuchni należą się słowa szczególnego podziękowania. Delegaci żartowali, że prezes Marek Dworzak jest naprawdę szczęśliwcem, mając tak zaangażowane członkinie. Symboliczną lampką wina wznieśliśmy toast za jubilatów, Elżbietę Romaniuk obchodzącą tego dnia urodziny i za Marka Dworzaka (urodziny 17 kwietnia), a także za spokojne obrady. Ten Zjazd udowodnił też, że pomimo różnic poglądów, potrafimy ze sobą rozmawiać, że większości z nas leży na sercu dobro naszej organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty jej bogatej historii. Z nadzieją na owocną współpracę...  

Teresa Szramek