Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Podsumowań czas i plany na rok 2023 na grudniowym zebraniu Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie

Grudniowe zebranie Zarządu Głównego ZPwK miało charakter podsumowujący mijający rok 2022, który z pewnością przejdzie do historii Związku Polaków w Kanadzie jako rok ważnych Jubileuszy Grup działających w wielu ontaryjskich miastach. Ogólnoświatowa pandemia Covid 19 uniemożliwiła zorganizowanie jubileuszowych uroczystości Grupie 14 ZPwK w Sarni, która nieprzerwanie działa od roku 1936. Udało się je zorganizować w maju 2022. Uroczysty bankiet z okazji 85-lecia poprzedziło przygotowanie interesującej wystawy dokumentującej bogatą historię Grupy 14, jej wkład w życie społeczne i kulturalne miasta Sarnia. Wystawa cieszyła się ogromną popularnością wśród mieszkańców tego niezbyt dużego, ale pięknego miasteczka. Na wrzesień przypadły rocznicowe uroczystości największych pod względem liczebności Grup związkowych – 95 lat obchodziła Grupa 2 ZPwK w Hamilton, a 100 lat Grupa 21 ZPwK w Oshawie.

IMG 0023

Obie Jubilatki zapisują kolejne kary historii poprzez swoją bardzo aktywną działalność, nie tylko w polonijnym środowisku. Dom Związkowy Grupy 2, znany w Hamilton pod nazwą „Związkowiec” jest miejscem, gdzie spotykają się na zbiórkach harcerze. Przy Grupie istnieją: Koło Polek, Chór „Ludowa Nuta”i Zespół Pieśni i Tańca „Polonez”. Członkowie tej Grupy założyli w 1936 r. Polską Szkołę, która istnieje do chwili obecnej. Lista absolwentów tej Szkoły jest bardzo długa; wielu z nich zasiliło szeregi Grupy 2 lub innych organizcji działających w Hamilton. Przy Szkole działa też dziecięcy Teatrzyk „Iskierka” prowadzony przez wieloletnią dyrektor Szkoły, Ewę Iwanicką. Przygotowywane niemal każdego roku inscenizacje najbardziej znanych bajek i baśni cieszą się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród najmłodszych widzów, ale i dorosłych. Od 1922 roku działa Grupa 21 ZPwK w Oshawie. Aktywność jej członków jest powszechnie znana poprzez wspieranie polskich szkół w tym mieście, organizowanie imprez z okazji świąt narodowych oraz udział w ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest festiwal wielokulturowy pod nazwą „Fiesta International” organizowany każdego roku przez władze Oshawy. Grupa przygotowuje się do tego festiwalu bardzo starannie, aby jak najpiękniej zaprezentować polskie tradycje i obyczaje, polskie stroje regionalne i tańce ludowe oraz polską kuchnię. Na corocznym balu Grupy 21 wybierana jest Miss Polonia Oshawa, która również aktywnie uczestniczy w festiwalu, ściągając polonijną młodzież nie tylko z Oshawy. W listopadzie Jubileusz 90-lecia obchodziła Grupa 10 ZPwK w Brantford. W trudnym dla siebie momencie członkowie tej Grupy godnie uczcili swoje święto, udowadniając, jak ważne jest zaangażowanie i wspólna praca związkowa. Przez cały rok członkowie Zarządu Głównego ZPwK włączali się aktywnie w działalność polonijną poprzez udział w ważnych dla Polski i Polonii uroczystościach mini.: z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Narodowego Święta Niepodległości, dorocznej Pielgrzymce na Cmentarz Hallerczyków do Niagary-on-the-Lake, Dniu Żołnierza Polskiego w Parku im. I.J. Paderewskiego w Vaughan. We wrześniu odbył się 55 Walny Zjazd ZPwK, podczas którego wybrany został nowy Zarząd, uchwalone wnioski do realizacji w nowej kadencji. Rok 2023 członkowie Związku rozpoczną Spotkaniem Noworocznym (15 stycznia) i wspólnym śpiewaniem najpiękniejszych polskich kolęd. Potem rozpoczną się przygotowania do obchodów Roku Mikołaja Kopernika z okazji 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci tego wielkiego Polaka. Planowane jest między innymi sprowadzenie wystawy o M. Koperniku, pokaznie jej w miastach, gdzie istnieją Grupy związkowe oraz promowanie „Ojca Astronomii” nie tylko wśród Polonii, ale i Kanadyjczyków. Maj w prowincji Ontario jest Miesiącem Dziedzictwa Polskiego i w związku z tym Związek Polaków w Kanadzie włączy się aktywnie w promowanie polskiej kultury i polskich tradycji. Członkowie naszej organizacji wezmą też udział w Paradzie Konstytucji 3 Maja organizowanej przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, która odbędzie się 7 maja w Toronto. Szczegóły i dalsze plany zostaną opracowane i dopracowane podczas kolejnych zebrań ZG. Zebranie zakończyło się wzajemnymi świątecznymi i noworocznymi życzeniami.

IMG 0048

10.12. 2022 ZG10.12. 2022 ZG 1

Teresa Szramek