Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Narodowe Czytanie 2023 w Grupie 43 ZPwK w Barrie

W sobotę, 9 września odbyło się w Grupie 43 ZPwK w Springwater koło Barrie drugie Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Czytanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem powstańczej pieśni „Marsz, marsz Polonia” i odczytaniem listu prezydenta RP, Andrzeja Dudy wystosowanego do biorących udział w tej akcji popularyzującej między innymi wielkie dzieła literatury polskiej. Następnie obejrzeliśmy krótki film o Elizie Orzeszkowej i jej dziele. Do przeczytania wybrane zostały głównie te fragmenty powieści, ktore nawiązują do Powstania Styczniowego w 1963, którego 160 rocznicę obchodzimy w tym roku, a które autorka, unikając carskiej cenzury nazwała „Burza”. W powieści mamy obszerny opis zbiorowej powstańczej mogiły Jana i Cecylii, której strzegą potomkowie założycieli rodu Bohatyrowiczów. Czytaliśmy też fragmenty barwnie opisujące postawy i konflikty rodzinne i społeczne.

Narodowe Czytanie w Barrie

Towarzyszyła na scenografia z tamtego okresu: stół zdobiły grafiki oraz zdjęcia i pamiątki rodzinne. Pokaz audiowizualny przygotował prezes Grupy 43, niezastąpiony Adam Domaradzki Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń ze słowami Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” W Narodowym Czytaniu udział wzięli między innymi: na zdjęciu od lewej - Henryk Kotyra, Marian Stoppa, Krystyna Kotyra, Grażyna Farmus, Józef Kaźmierczak i jego żona Ala.

Grażyna Farmus