Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

54 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie w domu związkowym Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge

         W sobotę 30 marca, 2019r. w siedzibie Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge odbył się 54 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie. O piękny wystrój sali obrad zadbali gospodarze serdecznie witający przybywających delegatów, reprezentujących Grupy związkowe z różnych miast prowincji Ontario. W Zjeździe uczestniczyło 55 delegatów oraz duża grupa obserwatorów, głównie członków Grupy 10 z Brantford oraz Grupy 21 z Oshawy. Zjazd otworzyła prezes Teresa Szramek, która poprosiła wszystkich o powstanie, poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów ZG i Grupy 6-27 ZPwK i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski. Prezes powitała obecnych, a potem poprosiła o zabranie głosu prezesa Grupy 6-27 ZPwK, Józefa Żeglenia, który bardzo serdecznie powitał wszystkich delegatów, życząc im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku.

54 Walny Zjazd ZPwK554 Walny Zjazd Jozek54 Walny Zjazd poczet sztandarowy

Następnie minutą ciszy delegaci uczcili pamięć wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Związku. Przyrzeczenie delegatów odebrała prezeska Zarządu Centralnego Kół Polek, Elżbieta Gazda, legitymująca się też najdłuższym stażem w ZPwK, obecnie prezes Grupy 17 w Delhi. Następnie jako przewodnicząca Zjazdu prezes Szramek zaproponowała do Prezydium Zjazdu wiceprzewodniczącego Zjazdu, Stanisława Iwanickiego, sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Elżbiety Szybalskiej i Magdaleny Piekarczyk oraz marszałków Zjazdu, Józefa Żeglenia, prezesa Grupy 6-27 ZPwK oraz Grzegorza Dorożyńskiego, I wiceprezesa ZG i członka Grupy 6-27.

54walny zjazd5

Zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie, tak samo jak i po zgłoszeniu przez delegatów Grupy 21 ZPwK z Oshawy i prezesa Grupy 10 Zbigniewa Zapruckiego uwag i poprawek  protokół z poprzedniego 53 Walnego Zjazdu, który odbył się rok wcześniej w Delhi. Z wielką uwagą i w skupieniu delegaci wysłuchali sprawozdania prezes Teresy Szramek, która zrelacjonowała działalność ZG w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nie pomijając też spraw ważnych i trudnych, które nadal wymagają rozwiązania.

 54 Walny Zjazd danuta54 Walny Zjazd Komisja Rozwoju

Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe zostało przyjęte niemal jednogłośnie. Następnie sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej złożyła, pełniąca funkcję przewodniczącej Teresa Zaranek. Wzorem lat ubiegłych program Zjazdu przewidywał sprawozdania z działalności Grup związkowych, więc prezesi Grup mieli okazję opowiedzieć o swoich dokonaniach, sukcesach organizacyjnych, jak również przedstawić swoje problemy. Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w trzech Komisjach zjazdowych: Komisji Rozwoju Związku, Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Nominacyjnej. Wypracowane zostały główne kierunki i wytyczne do pracy Zarządu Głównego obecnej kadencji. Najtrudniejsze zadanie stanęło przed Komisją Konstytucyjną. Niektóre proponowane poprawki wzbudziły kontrowersje i nie uzyskały 2/3 głosów, a więc nie zostały przyjęte przez delegatów.

54 Walny Zjazd Komisja Konstyt.54 Walny Zjazd Komisja Konstytucyjna

Z zadowoleniem przyjęto poprawkę zwiększającą ilość delegatów na Zjazdy Według niej jeden delegat będzie reprezentował każdą zaczynającą się 15 członków Grupy. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawiła sekretarz Komisji Elżbieta Szybalska. Komisja prowadzona przez przewodniczącego Roberta Zawieruchę nominowała kandydatów na wszystkie funkcje.

54 Walny Zjazd Komisja Nomin.54 Walny Zjazd Komisja Nominacyjna

W tym roku skończyła się kadencja organizatorowi generalnemu Janowi Adamsowi oraz dyrektorom Teresie Nielubowicz i Jerzemu Roszakowi. Jan Adams został wybrany przez aklamację organizatorem na trzyletnią kadencję. W drodze tajnego głosowania dyrektorami w Zarządzie Głównym zostali wybrani: Teresa Nielubowicz i Stanisław Iwanicki. Na wakujące od kilku lat stanowisko sekretarza generalnego został wybrany Henryk Kaliszewski. Na trzyletnią kadencję do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Violetta Baran (Grupa 2) i Marian Kudła (Grupa 2), natomiast do Wyższej Komisji Spraw Spornych weszli: Helena Głogowska (Grupa 2) oraz Jan Bajzert (Grupa 2). Przyrzeczenie nowo wybranych urzędników przyjęte zostało przez prezes ZG, Teresę Szramek, która pogratulowała wszystkim, życząc owocnej pracy dla dobra całego Związku.

54 walny zjazd12

Gospodarzem 55 Walnego Zjazdu w roku 2020 będzie Grupa 2 ZPwK w Hamilton. 54 Zjazd ZPwK przeszedł do historii. Ogromne słowa uznania należą się gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 6-27 z prezesem Józefem Żegleniem i wiceprezesem Narcyzem Klimkiem, którzy zadbali o to, aby ten Zjazd miał godną oprawę. Serdeczne podziękowania należą się członkiniom Koła Polek Grupy 6-27 z prezeską Marią Ilnicki na czele za przygotowanie bardzo smacznych i obfitych posiłków, za smakowite i różnorodne desery, kawę i herbatę i soki – wszystkiego było pod dostatkiem. Dziękuję bardzo wiceprezesowi Narcyzowi Klimkowi za mnóstwo zdjęć dokumentujących nasz Zjazd. Dziękuję serdecznie wszystkim delegatom i delegatkom na 54 Walny Zjazd. Podczas wielogodzinnych obrad udowodniliśmy, że pomimo różnic poglądów, potrafimy ze sobą rozmawiać, że większości z nas leży na sercu dobro naszej organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty jej bogatej historii. Z nadzieją na owocną współpracę...  

Teresa Szramek

Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się w zakładce Galleries (autor zdjęć Narcyz Klimek)