Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz 90-lecia Grupy 10 ZPwK w Brantford

W sobotę, 19 listopada br. odbył się uroczysty Bankiet z okazji Jubileuszu 90-lecia  Grupy 10 ZPwK w Brantford. Udekorowana w biało-czerwonych kolorach Sala Domu Związkowego, który przez dziesięciolecia (od 1939 roku) był dumą członków Grupy, wyglądała pięknie, co podkreślali wszyscy goście. Uroczystość prowadzona przez mistrzów ceremonii Joannę Wiatr i Adama Sikorę rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów Grupy 10 ZPwK oraz SPK Koła Nr 4, odśpiewaniem hymnów narodowych Kanady i Polski oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłych członków Grupy. Z bogatą historią Grupy zapoznała obecnych sekretarz Grupy, Krystyna Wrona, która powiedziała między innymi: „ Niech ten dzisiejszy, uroczysty bankiet 90-lecia istnienia Grupy 10 ZPwK będzie wyrazem hołdu i podziękowania najbardziej zasłużonym członkom Grupy, którzy pracując społecznie zapisali i nadal zapisują wspaniałą kartę naszej historii, pielęgnując polskie tradycje i zwyczaje, popularyzując polską kulturę i polski język na kanadyjskiej ziemi”.

90 lat Grupy 10 13

Read more ...

W hołdzie wdzięczności Tym, co zmarli za Ojczyznę

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 

„...Oj­czy­zna moja – to wio­ski i mia­sta,
Wśród pól le­chic­kich sa­dzo­ne od Pia­sta;
To rze­ki, lasy, kwiet­ne niwy, łąki,
Gdzie pieśń na­dziei śpie­wa­ją skow­ron­ki...”(Maria Konopnicka)

Dzień 11 listopada jest Narodowym Świętem Niepodległości obchodzonym dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918) naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem narodu polskiego. Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r. zostało przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku do kalendarza świąt państwowych pod nieco zmienioną nazwą jako Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku przypada 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w samo południe, 11 listopada uroczyście, w ciszy i zadumie kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto złożyły w imieniu trzech organizacji polonijnych: Teresa Szramek, prezes Związku Polaków w Kanadzie, Iwona Malinowski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Barbara Stadnik-Felinczak, sekretarz generalna KPK.

13.11.2022 713.11.2022 4

Read more ...

Jubileusz 100-lecia Grupy 21 ZPwK w Oshawie

W sobotę, 24 września br. w Sali bankietowej Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. Władysława Sikorskiego w Oshawie odbyła się niezwykła uroczystość – Jubileusz 100-lecia powstania i nieprzerwanej działalności Związku Polaków w Kanadzie, Grupy 21. W uroczystym bankiecie podsumwującym bogatą historię Grupy liczny udział wzięli członkowie Związku z rodzinami, goście honorowi, przedstawiciele lokalnych organizacji polonijnych, nauczyciele oraz sympatycy wspierający działalność Stulatki. Gośćmi honorowymi byli: burmistrz miasta Oshawa – Dan Carter, prezes ZG ZPwK Teresa Szramek wraz z wiceprezesami: Grzegorzem Dorożyńskim i Stanisławem Iwanickim, sekretarz generalną Teresą Nielubowicz oraz dyrektorem Narcyzem Klimkiem, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni – Konrad Mrowiec, były prezes Grupy 43 ZPwK w Barrie – Józef Kaźmierczak, wiceprezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton – Helena Głogowski, prezes Fundacji im. Wł. Reymonta – Kazimierz Chrapka, prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. Wł. Sikorskiego – Leszek Starzyk i sekretarz Stowarzyszenia Monika Ciecholińska, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi – ks. Marcin Dziliński, Miss Polonia 2022 – Julia Pieczonka. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Grupy 21 ZPwK oraz odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Kanady.

IMG 0032IMG 0035

Read more ...

55 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Polaków w Kanadzie

W niedzielę, 18 września 2022r. w Domu Związkowym Grupy 2 w Hamilton odbył się 55 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZPwK. Po dwuletniej przerwie spowodowanej ogólnoświatową pandemią covid-19 przybyli do Hamilton delegaci reprezentujący Grupy związkowe istniejące i działające w różnych miastach prowincji Ontario, aby dokonać ważnych podsumowań trudnego pandemicznego okresu, omówić plany na najbliższą przyszłość oraz wybrać nowe władze związkowe. W Zjeździe uczestniczyło 57 delegtów oraz obserwatorzy. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał I wiceprezes Grzegorz Dorożyński, który poprosił wszystkich o powstanie, poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów ZG i Grupy 2 ZPwK i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski.

55 Walny Zjazd nowe grupowe

IMG 0169IMG 0294

Read more ...

Jubileusz 95-lecia Grupy 2 ZPwK w Hmilton

Piękny Jubileusz 95-lecia swojej nieprzerwanej działalności obchodziła w sobotę 10 września, 2022r. Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie, która została założona 12 czerwca 1927 roku w Hamilton. Jej pierwszym prezesem został August Pieprzak. Z roku na rok powiększała się liczba członków chętnych do wspólnej działalności dla dobra Polonii zamieszkałej w Hamilton w myśl hasła ZPwK „Braterstwo, Tolerancja, Oświata”. W 1941 roku został zakupiony budynek przy 644 Barton Str. E, który na wiele lat stał się siedzibą Grupy. Przy Grupie powstawały różne organizacje stowarzyszone, między innymi Koło Polek (1935r.) oraz Szkoła Polska (1936r.). Okres II wojny światowej to ogromne zaangażowanie członków w Komitecie Obrony Narodowej, który został utworzony z ich inicjatywy w celu zbierania funduszy na pomoc Polsce. Panie z Koła Polek zaangażowane były w kanadyjskiej sekcji Polskiego Czerwonego Krzyża. Prężna działalność Grupy 2 na przestrzeni lat zaowocowała powstaniem Grona Młodzieży, Kółka Teatralnego, Chóru „Symfonia”, Komitetu Wycieczkowego, nadal świetnie funkcjonowała Polska Szkoła wspierająca harcerstwo. W 1973 roku do Grupy 2 dołączyła istniejąca niespełna 4 lata Grupa 47 i aż do 1987 roku przyjęta została nazwa Grupa 2-47 ZPwK w Hamilton.

IMG 0039

Read more ...

Narodowe Czytanie 2022 w Grupie 43 ZPwK w Barrie

Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W sejmowej uchwale możemy przeczytać: „Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Wydane w Wilnie w 1822 roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza stanowiły początek romantyzmu w Polsce, a ballada „Romantyczność” uważana jest powszechnie za manifest programowy tej najpiękniejszej z epok literackich.

IMG 2993

Read more ...

Oświadczenie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego

Pomoc humanitarna - Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto

KG Toronto www.pomagamukrainie.gov.pl