Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Obchody 75 rocznicy Związku Polaków w Kanadzie, Grupa 20 Windsor

W niedzielę, 23 września 2018 r. Związek Polaków w Kanadzie (ZPwK), Grupa 20 Windsor obchodziła 75 rocznicę powstania Organizacji. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą dziękczynną odprawioną w kościele Świętej Trójcy. W nabożeństwie uczestniczyli reprezentanci Zarządu Głównego, członkowie Grupy 20, przedstawiciele organizacji polonijnych i parafianie. Msza rozpoczęła się wejściem Pocztu Sztandarowego. Następnie ksiądz Zbigniew Sawicki serdecznie powitał zebranych, wyraził słowa uznania o Zarządzie i członkach Grupy 20 oraz docenił ich wkład w działalność Polonii. Ksiądz Zbigniew Sawicki podkreślił, że jest to obecnie największa organizacja w Polonii.

1

Bezpośrednio po mszy goście udali się na bankiet zorganizowany w Domu Polskim.

 32

Dekoracja hali, utrzymana w biało-czerwonej tonacji, wyróżniała się elegancją i szykiem; również kwiaty i zdobne akcenty w tym samych kolorach, nawiązywały do kolorystyki flag: polskiej i kanadyjskiej. Prezes Zdzisław Rożnawski przywitał zebranych gości i wezwał Poczet Sztandarowy do wejścia. Następnie zgromadzeni zaśpiewali hymny narodowe i chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Grupy 20. Prezes Zdzisław Rożnawski przedstawił mistrza ceremonii - organizatorkę Halinę Rożnawską, która poprowadziła program w języku angielskim.

95

Halina Rożnawska powitała zebranych i przedstawiła honorowych gości: pana Andrzeja Kielę, wiceprezesa Zarządu Głównego, który przybył z żoną; pana Jana Adamsa, głównego organizatora Zarządu Głównego, przybyłemu również w towarzystwie żony; pana Witolda Jaroszewskiego, przewodniczącego Komisji Stypendialnej Fundacji im. Władysława Reymonta oraz jego żonę; księdza Zbigniewa Sawickiego, proboszcza Kościoła Świętej Trójcy; siostrę Annę Marię Fidor - przełożoną Polskich Sióstr Urszulanek i księdza kanonika Mieczysława Kamińskiego z Kościoła Świętej Trójcy. Na uroczystość zaproszono także przedstawicieli 17 polskich organizacji w Windsor i Detroit - organizatorzy podziękowali im za nieustanne wsparcie i współpracę.

8764

Po uroczystej kolacji Andrzej Kiela, wiceprezes Zarządu Głównego i Jan Adams, organizator Zarządu Głównego, przekazali szklane "trofea" byłym prezydentom: Zbigniewiemu Krubie, Andrzejowi Oczachowskiemu i obecnemu prezydentowi Zdzisławowi Rożnawskiemu, dziękując im za poświęcenie, pracę i szerzenie haseł propagowanych przez Związek Polaków w Kanadzie. Andrzej Kieła i Jan Adams wręczyli dyplomy i srebrne Odznaki ZPwK 17 z 20 działaczy, którzy mogą poszczycić się ponad 25-letnim członkostwem, gratulując im długoletniej służby. Pan Tadeusz Stańczak może pochwalić się najdłuższym stażem w organizacji (58 lat); w tym czasie pełnił rownież funkcje w Zarzadzie. Niestety, ze względu na stan zdrowia, pan Tadeusz Stańczak nie mógł uczestniczyć w uroczystości osobiście. Prezes Zdzisław Rożnawski jest kolejnym najdłużej pracującym członkiem Grupy (43 lata), pani Halina Rożnawska (42 lata), i podium zamyka pan Edward Chemel (40 lat). Pan Andrzej Kiela bardzo serdecznie wyrażał się o członkach i działalności Organizacji, gratulował Zarządowi i członkom Grupy 20 oraz życzył wszystkim dalszego sukcesu i dobrego zdrowia. Tadeiusz Stańczak, Zdzisław Rożnawski, Halina Rożnawski i Edward Chemel otrzymali Złote Odznaki ZPwK.W 1993 r. dzięki hojności byłego członka, pana Franciszka Kmietowicza, utworzono fundusz stypendialny Fundacji Władysława Reymonta. Co roku przyznawane jest jedno stypendium, ale Zarząd Grupy 20 w ramach obchodów 75-lecia postanowił przyznać dwa stypendia. Julia Zalewski, członkini Grupy 20 i Steven Kulesza, syn członków Grupy 20, otrzymali stypendium w wysokości 800 dolarów, które przekazał pan Witold Jaroszewski, przewodniczący Komisji Stypendialnej Fundacji im. Władysława Reymonta.

Grupa 20 Windsor należy do Okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Windsor-Chatham. Pani Beata Ślusarczyk, druga wiceprezes Okręgu wręczyła prezesowi Zdzisławowi Rożnawskiemu dyplom uznania. Członkowie Grupy 20 to entuzjaści lokalnych organizacji młodzieżowych; są dumni z przekazania 4 darowizn w ramach obchodów 75-lecia. Szkoła Języka Polskiego otrzymała 500 dolarów; Zespół Pieśni i Tańca Tatry otrzymał 500 dolarów; Polonia Windsor White Eagles Sports & Recreation 250 dolarów, a Grupa Wokalna "Polskie Nadzieje" 250 dolarów.

Zespół Pieśni i Tańca Tatry zaprezentował znakomite umiejętności i niebywały talent wykonując tańce: Kujawiak i Góralski. Zespół Wokalny "Polskie Nadzieje", tworzony przez rodzeństwo: Julię, Michała i Marysię Zalewskich, wykonał 3 piękne polskie pieśni narodowe. 12-minutowy film przedstawiający historię Związku Polaków w Kanadzie oraz działania Grupy 20 w ciągu ostatnich 25 lat wzbudził zachwyt publiczności.

Po zaprezentowaniu całego programu, prezes Zdzisław Rożnawski podziękował członkom Komitetu Organizacyjnego za ich pracę i wkład w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości; podziękował również wszystkim zebranym za nieustanne wspieranie Organizacji i za ich obecność na bankiecie. Ostatnim punktem, kończącym uroczystość, było wezwanie prezesa do wyprowadzenia Sztandarów. Członkami Komitetu Organizacyjnego byli: Edward Chemel, Ewa Słomińska-Durka, Robert Karpiński, Maria Kulesza, Zbigniew Kruba, Teresa Lewicki, Władysław Rożnawski, Krystyna Szczech oraz Halina i Zdzisław Rożnawscy.

Obchody 75-lecia Grupy 20 skłoniły członków do wydania Księgi Pamiątkowej. Steven Kulesza był odpowiedzialny za projektowanie i układ strony, a Marta Soszyńska zaprojektowała piękną grafikę na okładkę. Maria Kulesza, druga wiceprezes ZPwK, była odpowiedzialna wyłącznie za zbieranie życzeń i reklam do publikacji. 72-stronicowa książka będzie ceniona zarówno przez obecnych, jak i przyszłych członków organizacji przez wiele lat. W publikacji opisana jest historia Grupy 20, ze szczególną uwagą na lata 1993 - 2018. Jest to okres obejmujący uruchomienie "sztandaru"; zbiórkę funduszy: tańce, sprzedaż garażowa, stoiska z żywnością na festiwalach; przekazanie 7500 dolarów na pomoc ofiarom powodzi w Polsce, przekazanie                14 000 dolarów na rzecz domów dziecka w Polsce; darowizny na rzecz lokalnych szpitali, darowizna w wysokości 5000 dolarów na rzecz hospicjum - Hospice of Windsor & Essex County; towarzyskie wycieczki, takie jak coroczny piknik członków i wyjazdy autokarowe. Na zakończenie bankietu każdy gość otrzymał egzemplarz Księgi Pamiątkowej z wydanej z okazji Jubileuszu.

Związek Polaków w Kanadzie propaguje edukację, tolerancję i zasadę braterstwa. Grupa 20 przestrzega tych haseł i jest dumna z osiągnięć w swojej 75-letniej historii. Uroczystość, która odbyła się 23 września 2018 roku, stała się częścią naszej bogatej historii.

Halina Rożnawski, Organizatorka Grupa 20, tłumaczenie: Karina Oglan