Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezesa

 

T Szramek FP  

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że mój apel do Państwa: Wspierajmy się nawzajem, pomagajmy sobie nawzajem i pomagajmy innym!!! spotkał się z życzliwym przyjęciem, że w obliczu panującej pandemii potrafimy się mobilizować i pomagać sobie nawzajem, że pamiętamy o sobie i dostrzegamy to, co w obecnej rzeczywistości jest ważne dla drugiego człowieka. Kiedy pojawiły się chwile, że musimy się wspierać nawzajem, robimy to w imię zwykłej ludzkiej życzliwości. I to jest jest piękne. W sytuacji, kiedy normalna działalność związkowa została zawieszona, kiedy możemy dysponować wolnym czasem Zarząd Główny podjął decyzję o powołaniu zespołu, który zająłby się opracowaniem poprawek do Konstytucji ZPwK, by później przedstawić je delegatom na 55 Walny Zjazd ZPwK.

W piątkowy wieczór, 15 maja br. odbyło się więc pierwsze zebranie zespołu konstytucyjnego, w skład którego weszli członkowie ZPwK zgłoszeni przez prezesów naszych Grup. Z największą przyjemnością informuję Państwa o składzie grupy, która będzie pracowała nad poprawkami do Konstytucji ZPwK. 

Zespół tworzą: Stanisław Iwanicki (Grupa 2 ZPwK w Hamilton), Narcyz Klimek (Grupa 6-27 ZPwK Cambridge), Richard Kaczmarczyk (Grupa 10 ZPwK Brantford), Konrad Mrowiec (Grupa 14 ZPwK Sarnia), Elżbieta Gazda (Grupa 17 ZPwK Delhi), Stanisław Janczak (Grupa 21 ZPwK Oshawa), Teresa Nielubowicz (Grupa 29 ZPwK Oakville), Józef Kaźmierczak (Grupa 43 ZPwK Barrie), Teresa Szramek (Grupa 95 ZPwK Mississauga), Grzegorz Dorożyński (ZG ZPwK i moderator zoom), Jan Adams (ZG ZPwK).

Inauguracyjne spotkanie miało charakter informacyjny, ale też poruszona została najważniejsza sprawa związana z przyszłością naszej organizacji - to sprawa korporacji Grup. Dyskusja na ten temat była bardzo owocna, przede wszystkim udowodniła, że nam wszystkim zależy na jedności Związku, bo tylko w ten sposób organizacja może zapisywać kolejne karty wspaniałej historii ZPwK. Jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. Bardzo się cieszę, że potrafiliśmy znaleźć wspólny język pomimo różnic w ocenie stanu prawnego Grup (korporacje i ich brak). Troska o losy najstarszej organizacji etnicznej w Kanadzie towarzyszyła nam przez całe spotkanie. Szukaliśmy najlepszych rozwiązań, postanowiliśmy szukać podpowiedzi zgodnych z obowiązującym prawem w Kanadzie. Zgodziliśmy się wszyscy, że powinniśmy stworzyć zasady utworzenia korporacji jednakowych dla wszystkich Grup związkowych, stąd sugestia, aby poprosić Grupy mające korporacje o rady, sugestie i rzetelne, mądre podpowiedzi, włącznie z pokazaniem korporacyjnych zapisów  Pamiętajmy wszyscy, że Związek Polaków w Kanadzie jest jedną organizacją składającą się z Grup działających w różnych miastach prowincji Ontario i taką powinniśmy zostawić naszym następcom. 

Jako prezes ZPwK apeluję do wszystkich - zostawmy wszystkie animozje za sobą. Popełniliśmy błędy przeszłości (któż ich nie popełnia!). Pracujmy razem. Wierzę, że nam się uda. To nasze pierwsze zebranie udowodniło, że wszystkim nam zależy na tym, aby nasz Związek przetrwał i żeby zachował status najstarszej nieprzerwanie działającej organizacji etnicznej w Kanadzie. 

Wytyczyliśmy sobie zadania do wykonania i będziemy je relacjonować i wspólnie analizować. Wierzę, że będzie dobrze.

Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie pięknie!!!

Teresa Szramek, prezes