Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezesa

 

T Szramek FP  

Szanowni Państwo,

Związek Polaków w Kanadzie ma piękną historię. Jej karty zapisują kolejne pokolenia Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, oddani członkowie Grup związkowych i organizacji stowarzyszonych poprzez realizację szlachetnych haseł zapisanych w Konstytucji ZPwK Tolerancja – Braterstwo – Oświata. Dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości w pracy społecznej nasza grupa etniczna jest widoczna w wielokulturowej mozaice narodowościowej Kanady.  Niewiele jest w tym kraju organizacji, które mogą poszczycić się tak bogatą historią i aktywną działalnością dla dobra Polonii, Polski i Kanady. A takie były początki...”Działo się to na posiedzeniu Towarzystwa „Synowie Polski” pod opieką matki Boskiej Częstochowskiej , Królowej Polskiej w Toronto, Ontaryjo...” tymi słowami zaczynał się protokół z pierwszego zebrania zainicjowanego przez przybyłego z Chicago Stefana Ferdynanda Sataleckiego, które odbyło się 29 kwietnia 1907 roku, a 19 grudnia 1907 roku Towarzystwo otrzymało swój oficjalny status ontaryjskiej organizacji etnicznej tzw. „charter”. Ogłosiło też swoją konstytucję. Po 14 latach swojego istnienia  członkowie zdecydowali o połączeniu się z Towarzystwem Wzajemnej Pomocy Św. Stanisława, założonym 24 marca 1912 roku i przyjęciu nazwy Związek Polski w Kanadzie. 26 marca 1923 roku do tych dwóch organizacji dołączyła Spójnia Postępowa Polska (powstała w 1911r.). Już w październiku 1924 roku uchwalona została Konstytucja, której pierwszy Artykuł mówił: „Nazwa tego Stowarzyszenia będzie Związek Polaków w Kanadzie, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, odtąd nazywane „Związkiem”. Ślad po pierwszej nazwie pozostał jednak w brzmieniu angielskim do dziś.
Polish Alliance of Canada w dokładnym tłumaczeniu to Polski Związek w Kanadzie.
Podczas 54 Walnego Zjazdu ZPwK, który odbył się wiosną tego roku w siedzibie Grupy 6-27 ZPwK, Cambridge delegaci wyrazili potrzebę częstszych kontaktów, aby na bieżąco informować o pojawiających się problemach, wspólnych przedsięwzięciach i planach do realizacji. Wychodząc naprzeciw ich życzeniom, w środku lata odbyło się spotkanie z prezesami i wiceprezesami Grup. Pomimo wakacyjnego sezonu do Cambridge przybyli przedstawiciele niemal wszystkich Grup związkowych. Rozmawialiśmy o realizacji wniosków zjazdowych, o proponowanych przez prezesa Grupy 14 Konrada Mrowca zmianach do Konstytucji. Prezesi otrzymali draft protokołu zjazdowego z prośbą o zapoznanie się z nim i przesyłanie poprawek. W swoich wystąpieniach przedstawili plany związkowych uroczystości, postulowali stworzenie harmonogramu okolicznościowych imprez, który umożliwiałby większy udział przedstawicieli Grup związkowych we wspólnych przedsięwzięciach. Taki harmonogram zostanie stworzony i zamieszczony na stronie internetowej w zakładce: kalendarz. Nad całością pieczę będzie sprawował I wiceprezes Grzegorz Dorożyński. Podczas spotkania wracał temat zakładanych korporacji Grup, pojawił się wniosek zaproszenia specjalisty od prawa korporacyjnego, który wyjaśniłby wszystkie sprawy związane z tym tematem. Gorąca dyskusja na ten właśnie temat potwierdziła konieczność zaaranżowania takiego zebrania. Dziękując wszystkim za przybycie, za rzeczową i owocną dyskusję wyrażam nadzieję, że wypracujemy formy działalności dobrze służące naszej organizacji, która istnieje już 112 lat.

Z życzeniami pomyślności i serdecznymi pozdrowieniami

Teresa Szramek, Prezes

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu, którego autorem jest Narcyz Klimek, wiceprezes Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge                                                                                                                                                              

Spotkanie Prezesów i Wiceprezesów Grup związkowych – Cambridge, 17.08.2019 rok

 

 

 


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png6.png0.png6.png2.png0.png6.png
Today85
Yesterday478
This week3369
This month4535
Total606206

Friday, 06 December 2019 05:11