Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

85 lat Grupy 11 Związku Polaków w Kanadzie w Guelph

Rok 2018 jest ważnym rokiem dla członków Grupy 11 ZPwK w Guelph, albowiem minęło 85 lat jak 11 lutego 1933 roku w domu Władysława Siodlarza odbyło się zebranie założycielskie Grupy związkowej, która od ZG ZPwK otrzymała numer 11. Został wybrany pierwszy Zarząd, na czele którego stanął Jan Molenda. Najważniejszym zadaniem dla członków nowej Grupy stało się zorganizowanie polskiej szkoły i stworzenie biblioteki. Zajęcia w polskiej szkole rozpczęły się niemal od razu, powstało Kółko Teatralno-Amatorskie, które przygotowywało okolicznościowe przedstawienia i akademie z okazji ważnych świąt narodowych.

bankiet11abankiet 11bbankiet 11j

Szkoła Polska pozostawała pod opieką Grupy do 1968 roku, potem została przejęta przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło nr 25 ale w dalszym ciągu mogła liczyć na wsparcie finansowe i pomoc członków Grupy. Tak jest zresztą do dzisiaj. Dzięki ogromnej pracowitości i zaangażowaniu działaczy w październiku 1944 r. został zakupiony budynek przy 5 Empire Str., który zmodernizowany i powiększony w latach 1950-1955 służy Polonii w Guelph do dzisiaj. Grupa bierze czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych w tym mieście, przygotowuje uroczystości z okazji ważnych świąt zarówno polskich jak i kanadyjskich. Warto wymienić kilku niezwykle zasłużonych prezesów, którzy nie szczędzili sił i energii, aby o Związku Polaków w Kanadzie było głośno w Guelph. Byli to: J. Dacko, J. Juchnik, Z. Siemiński, J. Cymerman, H. Kowal, J. Adamski, S. Gidziński, J. Bielewicz, a od roku 2012 nieprzerwanie funkcję prezesa sprawuje Krystyna Szczęsna. To właśnie Zarząd Grupy kierowany przez panią Krystynę przygotował uroczysty Bankiet Jubileuszowy, który odbył się w sobotę, 13 października br. w domu związkowym Grupy 11 ZPwK. Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości głos zabrał burmistrz miasta Cam Guthrie, który złożył gratulacje Jubilatce, życząc owocnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców Guelph. W pierwszej części wieczoru wystąpili uczniowie Polskiej Szkoły im. M. Kopernika w pięknym patriotycznym programie poświęconym Polsce i 100-leciu odzyskania niepodległości. Program przygowali nauczyciciele z kierownik Barbarą Stankbankiet 11eiewicz na czele. Po występie młodych artystów mistrzynie ceremonii: Grażyna Kowalik i Katarzyna Szczęsna powitały gości, a wśród nich: prezes ZG ZPwK Teresę Szramek, dyrektor ZG Teresę Nielubowicz, byłego prezesa Roberta Zawieruchę z małżonką Czesławą, prezes Grupy 5, prezesa KPK Okręg Kitchener, Jurka Orłowskiego z małżonką, prezesa Grupy 10 ZPwK z Brantford Zbigniewa Zapruckiego z małżonką i przedstawicielami Grupy, prezesa Koła nr 4 SPK w Brantford Adama Sikorę z małżonką, wiceprezesa Grupy 2 ZPwK Mariana Kudłę i sekretarza finansowego Violettę Baran oraz przedstawiciela Grupy 17 ZPwK w Delha, Jana Króla. Poproszona o zabranie głosu prezes Teresa Szramek złożyła gratulacje wszystkim członkom Grupy, podziękowała uczniom i nauczycielom za wspaniały program artystyczny, a następnie w towarzystwie Teresy Nielubowicz wręczyła odznaki i dyplomy najbardziej zasłużonym członkom Grupy. Srebrne odznaki ZPwK otrzymali: Maria Pawłowski (30 lat w ZPwK) i Stanisław Pikula  (30 lat w ZPwK). bankiet 11iDyplomy uznania i specjalne znaczki na 85 lat Grupy otrzymali: Grzegorz Waśniewski, Stanisława  Oleszkiewicz, Jadwiga Gąsiorowska, Stanisława  Rzeźnik, Krystyna Banasik, Anna Sienkowska, Mariola Rzeźnik, Maria Zarzeczny i Urszula  Pikula. Specjalną statuetkę za oddaną pracę dla dobra Grupy otrzymała prezes Krystyna Szczęsna, a Dyplom okazji Jubileuszu 85-lecia cała Grupa 11 ZPwK. Po wystąpieniach gości i licznych gratulacjach, smacznej kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce DJ Tadeusza Nowaka. Przed członkami Grupy nowe wyzwania i plany do realizacji. W imieniu ZG ZPwK życzę im wszelkiej pomyślności, samych sukcesów i satysfakcji z pracy społecznej dla dobra naszej organizacji i Polonii w Kanadzie.

 

 

bankiet 11bankiet 11c

bankiet 11dbankiet 11f

Teresa Szramek