Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

"Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami..."

W dniu 29 sierpnia 2020 roku w wieku 69 lat odszedł na wieczną wartę do Pana Śp. Krzysztof Tomczak, komendant Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z siedzibą w Toronto, wielki Patriota, który poświęcił swoje życie pracy dla dobra Polonii Kanadyjskiej i Kraju Ojczystego - Polski. Tak jak napisała o Krzysztofie Krystyna Sroczyńska "Odszedł na wieczną wartę Człowiek, który kochał życie i ludzi, przyjaciel i patron wielu ważnych wydarzeń polonijnych. Niepowtarzalny i wyjatkowy Polak, który doprowadzil Park im. Ignacego Paderewskiego do pelni rozkwitu i spowodował, że Park stał się miejscem chluby Polonii Kanadyjskiej..."

safe image

 Krzysztof Tomczak, Zjazd Polonii Świata Krzysztof Tomczak w Warszawie 

Komendant Krzysztof Tomczak był niestrudzonym działaczem społecznym. Był Człowiekiem czynu. Wiele z jego inicjatyw zaowocowało konkretnymi dokonaniami i sukcesami. Jednym z Jego największych osiągnięć było zabezpieczenie od sprzedaży Parku im. Ignacego Paderewskiego w Vaughan, należącego do Placówki 114 SWAP i doprowadzenie go do pełni rozkwitu. Dzięki Jego ofiarnemu zaangażowaniu, Park stał się chlubą Polonii Kanadyjskiej. Tu mają miejsce ważne spotkania, uroczystości i wydarzenia. Tu zostały zbudowane nowe obiekty i odrestaurowane stare. Powstały nowoczesne zabudowania gospodarcze i zadaszenie, pozwalające na prowadzenie uroczystości niezależnych od aury pogodowej. Postawiony został pomnik Bohaterom Bitwy o Monte Cassino, a obok wysoki stalowy krzyż, symbol naszej wiary i polskości. W ramach ogólnoświatowej akcji „Katyń – Ocalić od Zapomnienia” zasadzone zostały młode dęby, które tworzą „Aleję Dębów Pamięci”. W jubileuszowym roku 100 lecia odzyskania Niepodleglości przez Polskę, zapoczątkowany został, z intencją kontynuowania w następnych latach, „Bieg Niepodleglości" na dystansie 1918 m., symbolizującym rok odzyskania Niepodległości.
Śp. Krzysztof Tomczak przez kilka lat był członkiem Grupy 5 ZPwK w Toronto, a w latach 2010- 2012 był członkiem Zarządu Głównego ZPwK.
Żadna z patriotycznych uroczystości nie mogła się odbyć bez Niego. "Dyrygował" pocztami sztandarowymi, maszerowaliśmy za Nim i razem oddawaliśmy hołd polskim Bohaterom, którzy oddali życie "Za wolność Waszą i Naszą".

kwiaty dla sp. Krzyska Tomczaka

" Krzysztofie, spoczywaj w pokoju, niech Ci Ziemia Kanadyjska lekką będzie"


Teresa, prezes