Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Polskie Organizacje w Kanadzie

canadian-flag-620x310

Canadian Polish Congress / Kongres Polonii Kanadyjskiej

 

logo

Kongres Polonii Kanadyjskiej jest organizacja która była założona w 1944 roku.. Kongres Polonii Kanadyjskiej, określany również słowem "Kongres" jest organizacja która była założona w 1944 roku. Kongres jest zrzeszeniem polonijnych organizacji i stowarzyszeń, świeckich i religijnych wszystkich wyznań prawnie działających na terenie Kanady.
Ponad 200 organizacji należą do Kongresu, w tym Polski Instytut Sztuki i Nauki w Kanadzie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,Związek Narodowy, Polska Sojuszu Kanada, Federacja Kobiet, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związku Polskich Inżynierowie w Kanadzie, Fundacja Wieczysta Millenium i Związek Harcerstwa Polskiego. Wiele innych organizacji są mniejsze, ale nie mniej ważne dla społeczności.
Kongres ma na celu odzwierciedlenie głos ponad 800,000 Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.

 

Canadian Polish Millennium Fund / Fundusz Wieczysty Millenium Polski Chrześcijańskiej 

 

Canadian Polish Millennium Fund of Canada

Inicjatywa powołania do życia Funduszu Wieczystego Milenium została przyjęta jako jeden z celów obchodów Milenium Polski Chrześcijańskiej na wielkim Zjeździe przedstawicieli społeczeństwa polskiego w Kanadzie w 1960 roku.

Celem Funduszu jest promowanie kultury polskiej w Kanadzie i zachowania języka naszych przodków. Cele obejmują wspieranie i zachęcanie do edukacji osób polskiego pochodzenia, udzielanie stypendiów dla studentów, finansowanie publikacji prac naukowych i literackich związanych z polską historią i kulturą, wspieranie polskich szkół, bibliotek, uczelni, ruchu harcerskiego i innych polskich organizacji młodzieżowych w Kanadzie.

Dalsze informacje: www.millenniumfund.ca

Polish Canadian Womens Federation

 

fed kobiet

Federacja Polek w Kanadzie została założona w 1956 r. w Toronto, w celu zrzeszenia kobiet polskiego pochodzenia, dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych wartości do kanadyjskiego społeczeństwa. Charytatywna działalność organizacji jest oparta na demokratycznych i chrześcijańskich zasadach.

 

Polish Combatants Association of Canada (SPK

 

polish combatants association of canada

Po zakonczeniu działań wojennych II wojny światowej kiedy okazalo się, że Polska nie odzyskała wolności pomimo ogromnych ofiar i strat zdecydowana wiekszość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących na Zachodzie, postanowiła nie wracać do kraju, a pozostać poza jego granicami, by w zmienionych warunkach pracować na rzecz przywrócenia wolności dla Polski.
Od wczesnych lat naszego istnienia realizowaliśmy następujące główne zadania:

  1. utrzymywanie wśród społeczności polskiej poza granicami kraju niepodległościowej postawy     ideowej
  2. opieka nad Kolegami potrzebującymi pomocy
  3. utrzymywanie braterskich stosunków z innymi organizacjami b. żołnierzy oraz współpraca z organizacjami i instytucjami tak na szczeblu krajowym, jak i światowym w formie Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata celem wzmożenia wysiłkow na rzecz sprawy polskiej.

Association of Polish Engineers in Canada

 

polish engineers of canada

Początki SIP sięgają pierwszych lat II-giej Wojny Światowej. SIP tworzy platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.  Udzielamy pomocy członkom w poszukiwaniu pracy i adaptacji zawodowej w środowisku kanadyjskim.

Polish National Union of Canada

 

polish national union of canada

„Każdy obywatel kanadyjski lub osoba mająca pobyt stały w Kanadzie, pochodzenia polskiego, posiada przywilej należenia do Związku Narodowego Polskiego, którego etyka i zasady światopoglądowe oparte są na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego.” Można u nas nie tylko celebrować polskie uroczystości, ale także poznawać polską kulturę i historię oraz rozwijać swe zainteresowania. W Związku działają liczne kluby, jak: Polek, Filmowy, Biznesowy, Piłkarski, Żeglarski, Płetwonurkowy, Seniora, Turystyczny, Kultury Polskiej, Miłośników Krakowa i inne.

 

Polish Scouting Association in Canada

 

Polish Scouting Association in Canada plain logo

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.
Z końcem 1939 roku było 31 zorganizowanych gromad i drużyn harcerskich w Kanadzie. Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie składa się z Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy, Organizacji Starszego Harcerstwa i Organizacji Przyjaciół Harcerstwa.  Każda z tych Organizacji obowiązuje Regulamin Główny ZHP pgK i wewnętrzne regulaminy i przepisy poszczególnych Organizacji.

 

Polish Teachers Association of Canada

 

polish teachers association of canada

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, której naczelnym zadaniem jest dbałość o coraz wyższy poziom nauczania naszego pięknego języka na obczyźnie oraz podtrzymywanie polskich tradycji, polskiego dziedzictwa narodowego i poczucia dumy z faktu, że jesteśmy Polakami.

 

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png6.png9.png3.png1.png4.png2.png
Today711
Yesterday741
This week711
This month34346
Total693142

Monday, 24 February 2020 12:36