Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Nasze pożegnania – Danuta Wronowska i Piotr Telecki

„I choć ich życia płomień zgasł
To myśli o nich
Są przecież w nas” (Halina Czerkawska)

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”...te słowa ks. Jana Twardowskiego towarzyszą nam zawsze, gdy przychodzi pożegnać kogoś bliskiego, gdy słowa o nieuchronnym przemijaniu i kruchości ludzkiego życia materializują się, gdy towarzyszy nam jedynie żal.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej Koleżanki, śp. Danuty Wronowskiej, która zmarła 14 lipca br. w Thunder Bay. Śp. Danuta Wronowska była członkiem Grupy 19 ZPwK od 1976 roku. Razem z mężem Ryszardem dali się poznać jako społecznicy i oddani działacze Związku Polaków w Kanadzie.

Do naszej organizacji należeli też ich synowie: Andrzej i Robert. Przez wiele lat Danuta pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego d/s Grup Północnych ZPwK. Podczas kolejnych Walnych Zjazdów przedstawiała sprawozdania z działalności Grup związkowych zlokalizowanych w najdalszych zakątkach prowincji Ontario (Thunder Bay, Wawa, Red Lake czy Fort Francis). Żywo interesowała się sprawami całego Związku, ale najbliższą Jej sercu była Grupa 19 w Thunder Bay. Na wiele, wiele lat ta właśnie Grupa stała się jej drugim domem. W latach 1997- 1998 pełniła funkcję prezesa Grupy, a potem przez wiele lat funkcję sekretarza finansowego. To były trudne lata w życiu organizacyjnym tej bardzo licznej Grupy związkowej, ale dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej takich członków jak Danuta i Jej mąż Ryszard udało się utrzymać znaczącą pozycję Grupy 19 ZPwK wśród innych organizacji polonijnych w tym mieście. Z okazji 100-lecia Związku Polaków w Kanadzie Śp. Danuta Wronowska wraz z grupą zasłużonych działaczy związkowych została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Otrzymała też Medal 100-lecia ZPwK oraz wiele okolicznościowych dyplomów uznania.  Spotykaliśmy się z Danutą podczas kolejnych Zjazdów ZPwK. Zawsze zarażała nas swoim spokojem, serdecznością i wiarą w sens pracy społecznej. Taką Ją zapamiętamy na zawsze. Danusiu, spoczywaj w Pokoju Wiecznym, niech Ci ziemia kanadyjska lekką będzie.

Danuta Wronowska i Elżbieta Gazda (2008)danuta 2008

 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” (Jan Twardowski)                                                                

W dniu 9 lipca br. odszedł od nas na wieczną służbę do Pana niezwykły człowiek, wielki działacz społeczny śp. Piotr Telecki, członek Związku Polaków w Kanadzie od 1975 roku i długoletni prezes Grupy 13 ZPwK w Sudbury. Niebawem minie rok, gdy na specjalne zaproszenie Pana Prezesa Piotra Teleckiego przybyliśmy do Sudbury, by zamknąć działalność Grupy 13 z prozaicznego powodu, braku nowych członków i migracji Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do tego urokliwego miasteczka. Z ogromnym żalem mówił wówczas Pan Prezes o zaprzestaniu działalności związkowej. Wspominał z rozrzewnieniem lata, gdy Grupa 13 ZPwK była jedną z najbardziej znaczących organizacji etnicznych w Sudbury. Przedstawiciele Grupy zawsze brali czynny udział we wszystkich miejskich uroczystościach, licznych przedsięwzięciach społecznych służących nie tylko Polonii, godnie reprezentując Związek Polaków w Kanadzie. Śp. Piotr Telecki funkcję prezesa Grupy pełnił blisko 40 lat. Członkowie Grupy pod przewodnictwem swojego prezesa organizowali zabawy dochodowe, towarzyskie spotkania popularnie zwane herbatkami, Dzień Matki i Dzień Ojca, tradycyjny Opłatek i św. Mikołaja dla dzieci. Podczas Canada Day prezentowali polskie symbole narodowe i polską kuchnię. Grupa ściśle współpracowała z innymi organizacjami etnicznymi prezentując polskie tradycje i polską kulturę. O dokonaniach Grupy 13 z dumą opowiadał pan prezes Telecki podczas kolejnych Walnych Zjazdów ZPwK i zawsze powtarzał: „Chociaż przy małej liczbie członków w dalszym ciągu jesteśmy aktywni wśród Polonii i wśród mieszkańców naszego miasta. Staramy się zawsze kierować naszymi wspaniałymi hasłami związkowymi: Braterstwo-Tolerancja-Oświata”. Będąc z wizytą u pana Prezesa Teleckiego pod koniec sierpnia ubiegłego roku nie przypuszczaliśmy, że widzimy się po raz ostatni. Cieszymy się, że mogliśmy przekazać Panu Prezesowi decyzję Zarządu Głównego ZPwK o przyznaniu Mu honorowego członkostwa ZPwK. Przyjął ją z ogromnym wzruszeniem i zarazem wielką skromnością. Żegnamy Pana Prezesa Piotra Teleckiego przekonani o Jego wielkim oddaniu sprawom związkowym, człowieka niezwykle serdecznego, któremu Związek Polaków w Kanadzie był najbliższy.Takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

DSCN4417DSCN4415c zpwk delegaci


Pokój Wam wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

Gdzie słychać Boga głos
serdeczny, 

Pokój Wam wieczny...

Daj Panie Ich duszom wieczny odpoczynek. Spoczywajcie w Pokoju Wiecznym...Niech Wam Ziemia Kanadyjska lekką będzie...

Teresa Szramek, prezes