Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Nowe plany, nowe wyzwania...Spotkanie Prezesów ZPwK

Zaproszenie na związkowe spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny przyjęli niemal wszyscy Prezesi Grup Związku Polaków w Kanadzie i przybyli do Oakville w sobotnie przedpołudnie, 2 kwietnia w towarzystwie członków swoich Zarządów, aby przedstawić sytuację ich Grup po trudnych dwóch latach ogólnoświatowej pandemii, aby rozmawiać o wspólnych dla całego Związku planach na najbliższe miesiące. Przybyłych powitała serdecznie prezes Teresa Szramek, przedstawiła program zebrania (przyjęty jednomyślnie) oraz poprosiła o przedstawienie się wszystkich. W zebraniu uczestniczyli: Stanisław Iwanicki, wiceprezes ZG i prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Helena Głogowska, wiceprezes tej Grupy, Aleksander Janicki, prezes Grupy 5 ZPwK w Toronto, Józef Żegleń, prezes Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge, Antoni Mróz, prezes Grupy 10 ZPwK w Brantford z członkami Zarządu Grupy: Krystyną Wroną (sekretarz protokołowa, wiceprezesak ZC Kół Polek), Adamem Sikorą (organizator), Ireną Bzowski (sekretarz finansowa CZ Kół Polek), Krystyna Szczęsna, prezes Grupy 11 ZPwK w Guelph, Krystyna Banasik, sekretarz finansowa tej Grupy, Konrad Mrowiec, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni, John Król, organizator Grupy 17 ZPwK w Delhi, Jan Zubrzycki, prezes Grupy21 ZPwK w Oshawie i wiceprezes Grupy, Stanisław Janczak, Magdalena Piekarczyk, prezes Grupy 29 ZPwK w Oakville, wiceprezes Bogdan Szybalski i Ryszard Trawiński, członek Zarządu tej Grupy, Teresa Szramek, prezes ZG i prezes Grupy 95 ZPwK w Mississauga oraz członkowie Zarządu Głównego: Grzegorz Dorożyński (I wiceprezes), Danuta Zawierucha (sekretarz finansowa), Elżbieta Szybalska (sekretarz protokołowa), Teresa Nielubowicz (dyrektor) i Narcyz Klimek (dyrektor i wiceprezes Grupy 6-27).

IMG 0061

Szczególnie serdecznie powitani zostali członkowie Zarządu Grupy 10 ZPwK, którzy przedstawili aktualną sytuację w Brantford i którzy rozpoczynają działalność związkową niemal od początku.

IMG 0014 IMG 0003

W wypowiedziach prezesów dominowała wiara, że trudny okres pandemii się skończył, zadowolenie, że można zapełniać kalendarz ważnymi dla Polonii wydarzeniami i jubileuszowymi uroczystościami (115 rocznica powstania ZPwK, 100 rocznica powstania Grupy 21 w Oshawie, 95 lat istnienia Grupy 2 w Hamilton, 90 lat Grupy 10 w Brantford, 85 rocznica powstania Grupy 14 w Sarni). Dalsza część zebrania poświęcona została Walnemu Zjazdowi ZPwK, a więc ustalony został termin – 18 września 2022r., miejsce – siedziba Grupy 2 w Hamilton oraz powołana Komisja Nominacyjna złożona z prezesów, która przygotuje listę kandydatów do Zarządu Głównego nowej kadencji. Przewodniczącym Komisji został Krzysztof Biało, prezes Grupy 43 ZPwK w Barrie.

IMG 0025 IMG 0029

Swoją pracę kontynuować będzie Grupa Konstytucyjna, aby na Zjeździe przedstawić wypracowane poprawki do Konstytucji ZPwK. Po omówieniu ważnych dla Związku spraw obecni mieli okazję wysłuchać wystąpienia specjalnego gościa spotkania, byłego posła do Parlamentu Federalnego i działacza społecznego Władysława Lizonia, który w sposób bardzo emocjonalny opowiadał o swojej podróży do Polski i Ukrainy z pomocą humanitarną ukraińskim ofiarom wojny.

IMG 0049 IMG 0072

Nasz gość odpowiadał na wiele pytań związanych z tragiczną sytuacją setek tysięcy Ukraińców, którzy znaleźli pomoc w Polsce. Podkreślał, jak bardzo ważna jest promocja wspaniałego wysiłku Polski i Polaków oraz Polonii na całym świecie niosących pomoc narodowi ukraińskiemu dotkniętemu okrucieństwem wojny. Członkowie ZPwK byli zgodni w swych opiniach, że pomoc humanitarna powinna być i będzie nadal kontynuowana.   

Tekst: Teresa Szramek,
Zdjęcia: Narcyz Klimek