Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Jubileusz 85-lecia Grupy 14 ZPwK w Sarni

Sarnia to urokliwe, przygraniczne miasteczko nad Jeziorem Huron, liczące około 70 tys. mieszkańców, a wśród nich około 600 pochodzenia polskiego. To tutaj od 1936 roku zapisuje swoją bogatą historię Grupa 14 Związku Polaków w Kanadzie, aktywnie uczestnicząc w życiu nie tylko społeczności polonijnej ale i miasta. Przypomnijmy – Grupa 14 ZPwK w Sarni została oficjalnie założona 15 listopada 1936 roku z inicjatywy Waltera Strawy, byłego członka Grupy 2 w Hamilton, który przybył do Sarni w 1930 roku. Wielki kryzys w gospodarce amerykańskiej (lata 1929-1941) spowodował migrację z czysto ekonomicznych względów i to między innymi dlatego wielu emigrantów zdecydowało się na osiedlenie w Sarni. Ale i tutaj nie ominęły ich trudności związane ze znalezieniem pracy, nieznajomością języka angielskiego oraz problemy dnia codziennego. Chęć przetrwania stała się jednocześnie bodźcem do działania. Spotkania w gronie mówiących po polsku, gdzie można było wyrazić swoje pragnienia i tęsknotę za Polską stały się niemal rytuałem. Organizacja powstała z najwznioślejszych potrzeb – zachowania i kultywowania kultury polskiej, języka ojczystego, utrzymania więzi między emigrantami i rodakami w Kraju oraz wzajemnej pomocy.

IMG 0009

Stała się wsparciem dla nowo przybyłych, udzielała pomocy najbardziej potrzebującym. Przybyli do Sarni przedstawiciele ZG ZPwK nadali Grupie kolejny numer 14, wybrany został pierwszy Zarząd Grupy, na czele którego jako prezes Walter Strawa. Rozpoczęła się aktywna działalność, która zaowocowała wspaniałymi akcjami humanitarnymi w czasie wojny: zbiórką pieniężną z przeznaczeniem na dozbrojenie Armii Polskiej, wysyłaniem paczek z żywnością i odzieżą przez Polski Czerwony Krzyż. W 1949 zostało założone Koło Teatralne, zakupiona ziemia pod budowę Domu związkowego, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 9 czerwca 1951 roku. Już w następnym roku został utworzony Komitet Kulturalno – Oświatowy, który doprowadził do powstania Polskiej Szkoły w 1953r. Z inicjatywy Jana Warnke założona został biblioteka, w której organizowano spotkania „świetlicowe”. W 1961 roku odwiedził Grupę premier Kanady John Diefenbaker z małżonką. Członkowie Grupy organizowali uroczystości związane z obchodami ważnych rocznic i świąt narodowych, propagowali polskie tradycje organizując tardycyjny Opłatek, Mikołajki, Święconkę, Dzień Matki. Finansowo wspierali wiele akcji pomocy dla Polski oraz innych organizacji polonijnych w Kanadzie. W 1978 powstał przy Grupie zespół taneczny „Iskra”, który szybko stał się chlubą Polonii w Sarni. Przez wszystkie lata swojej działalności Grupa 14 mocno ugruntowała swoją obecność w wielokulturowej mozaice społeczeństwa tego miasta. Do Jubileuszu 85-lecia członkowie przygotowywali się starannie w roku 2021, niestety pandemia pokrzyżowała plany. Uroczystości jubileuszowe odbyły się dopiero 21 maja 2022r. Poprzedziły je pieczołowicie przygotowane Polish Heriatge Days (w dniach 6-9 maja br.) w Centrum Handlowym Lampton w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Ontario. Członkowie Grupy przygotowali piękną prezentację o Polsce, jej historii, tradycjach, kulturze i znanych Kanadyjczykach polskiego pochodzenia wielce zasłużonych dla Kanady.

IMG 0065IMG 0035

IMG 0021

Podsumowaniem tej prezentacji był uroczysty bankiet z okazji 85-rocznicy powstania Grupy 14 z udziałem gości honorowych: Konsul Generalnej RP w Toronto p. Magdaleny Pszczółkowskiej z Małżonkiem, przewodniczącej Rady KPK, p. Zofii Soja z Małżonkiem, Teresy Szramek, prezes ZG ZPwK z członkami ZG, przedstawicieli władz miejskich Sarni oraz Grup ZPwK: 2 z Hamilton, 11 z Guelph, 17 z Delhi, 20 z Windsor.

IMG 0097IMG 0098IMG 0039

Wszystkich bardzo serdecznie przywitał prezes Grupy, Konrad Mrowiec, pełniący tego wieczoru rolę mistrza ceremonii. Goście w swoich okolicznościowych przemówieniach złożyli Jubilatce serdeczne gratulacje, życząc sukcesów w pracy społecznej dla dobra Polonii i w wszystkich mieszkańców Sarni. Mówcą wieczoru był były poseł do Parlamentu Federalnego Kanady, Władysław Lizoń, członek Grupy 95 ZPwK w Mississauga od początku jej założenia.

IMG 0077

Po smacznej kolacji w programie artystycznym zaprezentowali się: „Polskie Nadzieje” rodzinny zespół z Windsor, a Zespół Pieśni i Tańca „Cracovia” z London. Występ młodych artystów bardzo się podobał i zasłużenie otrzymali gorące brawa od wszystkich uczestników bankietu.

IMG 0050

Podczas ostatniej oficjalnej części uroczystości głos zabrała prezes ZG ZPwK, Teresa Szramek, która po przekazaniu serdecznych gratulacji i podziękowań za pracę na rzecz rozwoju ZPwK wręczyła Dyplom Uznania członkom Grupy 14 w Sarni, a następnie razem z wiceprezesami ZG, Grzegorzem Dorożyńskim oraz Stanisławem Iwanickim wręczyli trzem żyjącym prezesom piękne okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za ich zaangażowanie i zasługi dla Grupy. Otrzymali je: Stanisław Synowiec, Andrzej Jachimowicz i Konrad Mrowiec.

IMG 0159IMG 0165

IMG 0184IMG 0176

W podziękowaniu za pracę na rzecz Grupy 14 ZPwK dyplomy uznania otrzymały: Krystyna Rożek i Maria Walicka. Następnie o zabranie głosu poproszona została przewodnicząca Rady Kongresu, Zofia Soja, która przeczytała gratulacje od prezesa ZG KPK, Janusza Tomczaka, a następnie poinformowała o przyznaniu zasłużonym członkom Grupy 14 ZPwK honorowych Odznak KPK. Złote Odznaki otrzymali: Stanisław Synowiec i Konrad Mrowiec, natomiast Srebrne Odznaki KPK: Roman Norejko, Krystyna Rożek, Wanda Stasiak i Izabella Czaińska.

IMG 0187IMG 0202

Na dalszą część wieczoru złożyła się zabawa taneczna przy muzyce przygotowanej przez p. Mariusza Zalewskiego i piosenkach zespołu „Polskie Nadzieje”. To był niezwykły wieczór, który upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Zarządowi i Członkom Grupy 14 ZPwK składamy gorące podziękowanie za miłe przyjęcie i życzymy dalszych lat owocnej, pełnych sukcesów, pracy dla dobra całego Związku Polaków w Kanadzie.

IMG 0136IMG 0130

IMG 0206

IMG 0185IMG 0212

IMG 0155

 

 

Teresa Szramek, prezes