Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Bankiet godny Jubileuszu

„ ...I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju,
Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy
polskiego ducha i polskiego zwyczaju...”

                                         Jan Lechoń

W sobotę, 30 września 2017r odbył się uroczysty bankiet z okazji 90 rocznicy powstania Grupy 2 ZPwK w Hamilton. Do pięknie udekorowanej sali domu związkowego Grupy, popularnie nazywanego „Związkowcem” licznie przybyli przedstawiciele Grup związkowych z prezesami na czele: Józefem Żegleniem z Grupy 6-27 w Cambridge, Zbigniewem Zapruckim z Grupy 10 w Brantford, Krystyną Szczęsną z Grupy 11 w Guelph, Konradem Mrowcem z Grupy 14 w Sarni, Mary Buch, prezeską Koła Polek Grupy 17 w Delhi, Bolesławem Wojdyło, wiceprezesem Grupy 21 w Oshawie, Marianem Zającem, wiceprezesem Grupy 95 w Mississauga. Grupę 5 w Toronto reprezentował Janusz Szajna, sekretarz protokołowy ZG ZPwK, a Grupę 43 w Barrie Edward Dzugała.

W tak uroczystej dla Grupy 2 chwili nie mogło też zabraknąć gości honorowych, wśród których byli: Konsul Generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, burmistrz miasta Hamilton Fred Eisenberger z małżonką, poseł do Parlamentu Federalnego Hamilton East Bob Bratina, radny miasta Hamilton Tom Jackson, prezes ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, prezes KPK Okręg Niagara Zofia Soja, prezes KPK Okręg Hamilton, Helena Głogowski, prezes ZG ZNPwK Iwona Malinowski z sekretarzem finansowym Dorotą Wilk, prezeska ZC Kół Polek Elżbieta Gazda i prezeska Koła Polek Grupy Anna Kosicka, wiceprzewodnicząca ZG Fedreacji Polek w Kanadzie Katarzyna Grandwilewska, prezes Teresa Szramek z członkami Zarządu Głównego ZPwK: Henrykiem Kaliszewskim, Januszem Szajną, Janem Adamsem, Jerzym Roszakiem, Teresą Nielubowicz. Licznie reprezentowane były środowiska artystyczne i organizacje miasta Hamilton z proboszczem Parafii Św. Stanisława Kostki, ks. Michałem Kruszewskim. Wszystkich zebranych bardzo serdecznie przywitały Panie: Ewa Iwanicka i Grażyna Balogh mistrzynie ceremonii tego wieczoru.

bankiet gr.2 gocie honorowibankiet gr.2 04bankiet gr.2 ewa iwanicka i grazyna balogh

Zapisywanie swojej pięknej karty historii Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie rozpoczęła 12 czerwca 1927 roku, a więc 90 lat temu. Pierwsze lata działalności młodej Grupy to nie tylko zebrania i spotkania kulturalno-oświatowe w Domu Polskim. Zaowocowały też powstaniem Kółka Teatralnego (1928), Grona Młodzieży (1932), Koła Polek (1935), Szkoły Polskiej Grupy 2 (1936). W latach pięćdziesiątych powstały: Chór „Symfonia” (1952), Spółdzielcza Kasa Pożyczkowo-Kredytowa (1952), Komitet Wycieczkowy (1959), który Zarząd Główny przekształcił w Biuro Podróży PAC w Toronto. W 1985 roku powstał Chór „Stokrotki”. W pracy społecznej członkom tej Grupy zawsze towarzyszyło hasło ZPwK: Braterstwo-Tolerancja-Oświata. Sukcesy organizacyjne Grupa zawdzięcza przede wszystkim swoim członkom, pracującym społecznie z ogromnym zaangażowaniem dla dobra całego Związku. W 1941 r. zakupiono przy 644 Barton St.E w Hamilton budynek – nazwany The Polish Alliance Hall, który stał się na wiele lat siedzibą Grupy 2 ZPwK. W czasie II wojny światowej jej członkowie udzielali się w Komitecie Obrony Narodowej, a panie z Koła Polek w kanadyjskiej sekcji Polskiego Czerwonego Krzyża.  Zbierano fundusze na pomoc Polsce. Po wojnie  pomagali przybyłym do Kanady polskim żołnierzom i imigrantom z różnych obozów z Niemiec. W latach 70-tych prezes Efrem Kulik przyłączył do Gr.2 – Grupę 47, co jeszcze bardziej wzmocniło działalność związkowej organizacji.

bankiet gr.2 03bankiet gr.2 02

W 1987 r. w czasie obchodów 60-lecia Gr.2 ZPwK za prezesury Zenona Lewaniaka, odbyło się poświęcenie sztandaru, a w 1988r. zakupiono wymagający kapitalnego remontu budynek przy 1015 Barton St. E., który stał się nową siedzibą Grupy 2 ZPwK i jest nią do dziś. Wybrany w następnym roku nowy Zarząd z prezes Marią Turczyniak powołał komitet, który zajął się remontem zakupionego budynku. Większość prac członkowie wykonali tam społecznie. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w 1990 r. W roku 2000 funkcję prezesa objął Stanisław Głogowski, wieloletni członek Gr.2 niezwykle zaangażowany w sprawy organizacji, którą kierował przez następne lata. W nowym budynku Grupa 2 zaczęła wynajmować Salę Bankietową „Biały Orzeł” oraz rozpoczął działalność Flea Market. Obecny Zarząd Gr.2 z prezesem Stanisławem Iwanickim, kontynuuje pracę swoich poprzedników, wspaniale dba o siedzibę Grupy oraz pielęgnuje tradycje naszego narodu oraz propaguje polską kulturę w Kanadzie. Jest to możliwe dzięki współpracy z organizacjami, szkołami i zespołami artystycznymi działającymi przy Grupie 2: Kołem Polek samego początku powstania, Szkołą Polską Gr.2 od 1936 r., Kongresem Polonii Kanadyjskiej – Okręg Hamilton, drużynami harcerzy i zuchów, zespołem tanecznym „Polonez”, szkolnym teatrzykiem „ Iskierka”, Chórem „Ludowa Nuta”, Klubem Historii i Kultury Polskiej, Polską Szkołą Średnią im. Orląt Lwowskich. Dzięki pracy społecznej wielu pokoleń Polaków Dom Związkowy Grupy 2 stał się od wielu lat centrum życia polonijnego w Hamilton. Tutaj spotykają się polskie rodziny, tutaj odbywają się akademie z okazji polskich rocznic i świąt narodowych oraz różne imprezy dla dzieci i dorosłych.

bankiet gr.2 07bankiet gr.2 09Bankiet Gr.2 Odznaczone panie z Koła Polekbankiet gr.2 08

Tak w wielkim skrócie przedstawia się bogata historia Grupy, której karty historii zapisują kolejne pokolenia jej członków. Uroczysty bankiet stał się okazją do złożenia gratulacji wszystkim członkom Grupy i do wyróżnienia najbardziej aktywnch działaczy poprzez wręczenie im dyplomów i odznaczeń. Dla wszystkich na powitanie pięknie śpiewał chór „Ludowa Nuta”, a potem w części artystycznej wystąpili: zespół taneczny „Polonez”, uczniowie Polskiej Szkoły Grupy 2 – Patryk Kopacz we wzruszającym wierszu „Kocham Cię Polsko” oraz rewelacyjny Adaś Przyjemski we włoskiej piosence „Mamma”. Tę część zakończył taniec w wykonaniu młodych szkockich tancerzy, którzy często korzystają z gościnności „Związkowca”. Po smacznej kolacji nastąpiło wręczenie dyplomów i odznaczeń. Na początku dyplomy uznania z rąk prezeski ZC, Elżbiety Gazdy i prezeski Koła Polek Gr. 2 Ani Kosickiej otrzymały zasłużone członkinie tego Koła. Następnie głos zabrała prezes Związku Teresa Szramek, która złożyła serdeczne gratuacje wszystkim członkom Grupy, a następnie wspólnie z Januszem Szajną wręczyli dyplomy i odznaki jej działaczom. Otrzymali je: Bronisława Gregorasz, 60 lat w ZPwK, Henryk Badzioch, Stanisław Głogowski i Marian Kuciński złote odznaki i dyplomy za 40 lat w ZPwK, Kazimierz Kmiotek, Marian Dziwota, Stanisław Łukasik i Stanisław Dyjach dyplomy za 30 lat w ZPwK, Stanisław Wygoda srebrną odznakę i dyplom za 25 lat w ZPwK, Mieczysław Mróz i Bronisław Rawski za 20 lat w ZPwK. Specjalne dyplomy uznania otrzymały: Zofia Kata oraz byłe prezeski Koła Polek, Irena Pietrzniak-Kułak i Leokadia Ziemiak. Dyplom Uznania dla wszystkich członków Grupy 2 ZPwK otrzymał prezes Stanisław Iwanicki. Następnie prezes ZG poprosiła o wyjście na scenę wszystkich byłych prezesów Grupy. W podziękowaniu za oddaną pracę na rzecz nie tylko Grupy, ale i całego Związku piękne statuetki otrzymali: Zenon Lewaniak, Maria Turczyniak, Stanisław Głogowski, Tadeusz Maziarz (nieobecny) oraz Stanisław Iwanicki. Na wniosek Zarządu Grupy i Zarządu Głównego ZPwK odznaki kongresowe otrzymali z rąk prezesa ZG KPK, Władysława Lizonia i towarzyszącej prezes KPK Okręg Hamilton, Heleny Głogowskiej członkowie: Zenon Lewaniak – Złota Odznaka KPK, Monica Draus, Bronisława Jakubczyk, Jan Suwała, Kazimierz Kmiotek i Stanisław Iwanicki – Srebrne Odznaki KPK, Helena Głogowski, Marian Kudła, Jan Bajzert i Jan Bajzert – Brązowe Odznaki KPK. Na ręce prezesa Iwanickiego list gratulacyjny dla Grupy 2 złożył prezes ZG KPK Władysław Lizoń. Serdeczne gratulacje dostojnej Jubilatce złożyli również goście honorowi bankietu, podkreślając, jak ważne miejsce w wielokulturowej mozaice Hamiltonu zajmuje Grupa 2 ZPwK. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Polmix”. W imieniu członków Zarządu Głównego ZPwK składam serdeczne gratulacje wszystkim członkom, członkiniom Koła Polek, Zarządowi Grupy 2 serdeczne gratualcje, życząc sukcesów w Waszej pracy społecznej. Wasza działalność może być wzorem dla innych Grup związkowych.

Z szacunkiem

Teresa Szramek

 PREZESI GR.2 ZPwK:

 1. AUGUST PIEPRZAK
 2. STANISŁAW JANOWSKI
 3. STANISŁAW REJDUCH
 4. JÓZEF PAWĘSKA
 5. FRANCISZEK SUMAK
 6. ANASTAZJA KOZŁOWSKA
 7. ANTONI KUŁAGA
 8. WŁADYSŁAW ROGOWSKI
 9. STANISŁAW BOCHENEK
 10. TADEUSZ OSKARBSKI
 11. JAN BABIARCZYK
 12. ADOLF KARGOL
 13. WACŁAW DACA
 14. JÓZEF SZYMCZAK
 15. HENRYK SKRZYPKOWSKI
 16. STEFAN DACIUK
 17. EFREM KULIK
 18. WŁADYSŁAW RAŚ
 19. ZENON LEWANIAK
 20. MARIA TURCZYNIAK
 21. STANISŁAW GŁOGOWSKI
 22. TADEUSZ MAZIARZ
 23. STANISŁAW IWANICKI

OBECNY ZARZĄD GRUPY 2 ZPwK :

Prezes                        STANISŁAW IWANICKI          

I  Wiceprezes              MARIAN KUDLA                        

II Wiceprezes              STANISŁAW SZEWCZYK         

Prezes Koła Polek      ANNA KOSICKA                         

Sekretarz Finans.       MAŁGORZATA JAWORSKI  

Sekretarz  Protok.      ZOFIA KATA                              

Dyrektor                     JAN BAJZERT                              

Dyrektor                     REGINA LAZARIDIS                 

Organizator                MARIA BERGEL                          

Organizator                REGINA TUHY