Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

52 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie w domu związkowym Grupy 21 ZPwK w Oshawie

         W niedzielę, 26 marca 2017 roku w siedzibie Grupy 21 ZPwK w Oshawie odbył się 52 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie, na który przybyło 54 delegatów oraz obserwatorzy - członkowie ZPwK. Zjazd otworzył prezes Robert Zawierucha, który poprosił wszystkich o powstanie, a poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów ZG i Grupy 21 i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski. Prezes powitał obecnych, a potem poprosił o zabranie głosu prezesa Grupy 21 ZPwK, Jana Zubrzyckiego, który bardzo serdecznie powitał wszystkich delegatów oraz życzył im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku. Następnie minutą ciszy delegaci uczcili pamięć o wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Związku. Przyrzeczenie delegatów tradycyjnie już odebrała Elżbieta Gazda, legitymująca się najdłuższym stażem członkowskim ZPwK.

Jako przewodniczący Zjazdu prezes Zawierucha zaproponował do Prezydium Zjazdu wiceprzewodniczącego Zjazdu, Stanisława Iwanickiego, sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Teresy Szramek i Elżbiety Piasek oraz marszałków Zjazdu,  Jana Zubrzyckiego,  prezes Grupy 21 ZPwK oraz Bolesława Wojdyło, wiceprezesa Grupy 21. Po krótkiej dyskusji zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony, tak samo jak i po zgłoszeniu przez delegatów poprawek protokół z poprzedniego 51 Walnego Zjazdu, który odbył się rok wcześniej w Guelph. Z wielką uwagą delegaci wysłuchali wystąpienia prezesa Roberta Zawieruchy, którego sprawozdanie miało charakter podsumowujący potrójną kadencję. Prezes w bardzo emocjonalny sposób przedstawił swoją działalność na rzecz ZPwK, dokonał swoistej oceny pracy Zarządów kierowanych przez siebie i podziękował tym wszystkim, z którymi miał okazję współpracować.  Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe przyjęte zostało niemal jednogłośnie. Następnie sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Marek Dworzak.

Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w trzech Komisjach zjazdowych: Komisji Konstytucyjnej, Komisji Rozwoju Związku i Komisji Nominacyjnej. Atmosfera ogromnego zaangażowania i prawdziwej troski o Związek towarzyszyła obradom Komisji Rozwoju Związku. Komisja ta opracowała szereg bardzo ważnych wniosków do realizacji w najbliższym roku przez Zarząd Główny i Grupy związkowe. Najważniejsza decyzja to kontynuowanie realizacji projektu budowy siedziby Związku. Komisja Konstytucyjna natomiast odniosła się do propozycji zmian w Konstytucji Związku zaproponowanych przez Zarząd Główny, przygotowanych na podstawie uwag nadesłanych przez dwie Grupy związkowe: Grupę 6-27 z Cambridge oraz Grupę 14 z Sarni. Propozycje Komisji przedstawił delegatom jej przewodniczący Konrad Mrowiec. Delegaci głosowali nad proponowanymi zmianami, podkreślając, że muszą być one zgodne z prawem korporacyjnym dla „not for profit” organizacji, jaką jest ZPwK.                                                                                                                           

Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawiła Małgorzata Jaworska. W tym roku skończyła się kadencja trzem członkom ZG: prezesa, sekretarza finansowego i sekretarza protokołowego. Sekretarzem finansowym przez aklamację została wybrana Danuta Zawierucha, sekretarzem protokołowym przez aklamację Janusz Szajna. Prezesem została wybrana Teresa Szramek. Na trzyletnią kadencję do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Marek Dworzak i Magdalena Piekarczyk. Odbyły się również wybory  uzupełniające do Wyższej Komisji Spraw Spornych. Członkami tej Komisji zostali: Magdalena Jaworska, Krystyna Szczęsna i Marian Zając. Przyrzeczenie złożone przez wszystkich nowo wybranych urzędników przyjęte zostało przez prezesa Grupy 21 ZPwK, Jana Zubrzyckiego. Delegaci oklaskami i chóralnym odśpiewaniem „Sto lat” podziękowali prezesowi Robertowi Zawierucha za jego długoletnią oddaną pracę dla dobra ZPwK, a nowa prezes-elekt podziękowała za poparcie, za wybór, deklarując służyć dobrze tej zasłużonej organizacji polonijnej w Kanadzie. Gospodarzem 53 Walnego Zjazdu w roku 2018 będzie Grupa 17 ZPwK w Delhi. Propozycja prezesa Grupy, Marka Dworzaka została przez delegatów przyjęta z ogromnym zadowoleniem. 52 Zjazd ZPwK przeszedł do historii.

Ogromne słowa uznania należą się gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 21 z prezesem Janem Zubrzyckim na czele. Zadbali o wszystko, aby godnie przyjąć wszystkich delegatów. Pięknie przygotowana została zarówno sala obrad, jak też dolna sala, gdzie serwowano bardzo smaczne i obfite posiłki. Panie z Grupy 21 okazały się prawdziwymi mistrzyniami dobrej kuchni. Jedzenie było pyszne i zadowoliło nawet najbardziej „wybredne podniebienia”. Symboliczna lampka wina stała się nie tylko symbolem udanych obrad, ale też serdecznym podziękowaniem gospodarzom za organizację Zjazdu. I na koniec osobista dygresja. Ten Zjazd udowodnił, że pomimo różnic poglądów, potrafimy ze sobą rozmawiać, że większości z nas leży na sercu dobro naszej organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty jej bogatej historii. Z nadzieją na owocną współpracę...   

Teresa Szramek

Prezes ZPwK

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png5.png6.png4.png1.png6.png4.png
Today173
Yesterday231
This week404
This month3881
Total564164

Tuesday, 15 October 2019 18:28