Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

51 Zjazd Związku Polaków w Kanadzie w gościnnej Grupie 11 ZPwK w Guelph

         W sobotę, 2 kwietnia 2016 roku w siedzibie Grupy 11 ZPwK w Guelph odbył się 51 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie, na który przybyło 54 delegatów oraz kilkunastu obserwatorów- członków ZPwK reprezentujących wiele Grup, między innymi z Hamilton, Brantford, Oakville, Guelph i Toronto. Zjazd otworzył prezes Robert Zawierucha, który poprosił wszystkich o powstanie a poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów ZG i Grupy 11 i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski. Prezes powitał obecnych, a potem poprosił o zabranie głosu prezes Grupy 11 ZPwK Krystynę Szczęsną, która bardzo serdecznie powitała wszystkich delegatów oraz życzyła im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku.

Następnie minutą ciszy delegaci uczcili pamięć o wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Związku. Przyrzeczenie delegatów odebrała Elżbieta Gazda, legitymująca się najdłuższym stażem członkowskim ZPwK. Jako przewodniczący Zjazdu prezes Zawierucha zaproponował do Prezydium Zjazdu sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Teresy Szramek i Janusza Szajny oraz marszałków Zjazdu,  Krsytynę Szczęsną, prezes Grupy 11 ZPwK oraz Krystynę Banasik z Grupy 11. Zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony, po zaakceptowaniu przez delegatów propozycji Stanisława Stolarczyka, aby minutą ciszy i zapaleniem świeczki uczcić pamięć zmarłego Św. Jana Pawła II  w przypadającą na dzień 2 kwietnia rocznicę Jego śmierci. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego 50 Walnego Zjazdu, który odbył się rok wcześniej w Brantford., część sprawozdawczą Zjazdu otworzyła I wiceprezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Elżbieta Piasek, która przedstawiła działalność Grupy w 2014 roku. Kolejni prezesi zapoznali delegatów z szeroką działalnością swoich Grup, udowadniając, że Związek Polaków w Kanadzie należy do wiodących organizacji polonijnych, widocznych w społecznościach miast, gdzie Grupy istnieją. Po sprawozdaniach przedstawicieli Grup wystąpili: prezeska Centralnego Zarządu Kół Polek Elżbieta Gazda oraz redaktor naczelny tygodnika „Związkowiec” Stanisław Stolarczyk Z wielką uwagą delegaci wysłuchali sprawozdania prezesa Roberta Zawieruchy, który bardzo szczegółowo omówił wszystkie sprawy związane z działalnością Związku, realizację wniosków z poprzedniego Walnego Zjazdu, nie pomijając kwestii z Grupą 1-7 ZPwK w Toronto i 10 ZPwK w Brantford. Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe przyjęte zostało niemal jednogłośnie. Następnie sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Marek Dworzak z wnioskiem o udzielenie absolutorium ZG ZPwK. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie mec. Bogdana Kamińskiego, który krótko przedstawił sprawy związane z mającymi nastapić w 2016 roku zmianami w prawie korporacyjnym dla organizacji niedochodowych a następnie odpowiadał na bardzo dużo pytań związanych zarówno z wyrokiem sądowym i odwołaniu się od niego przez byłych członków Grupy 1-7, jak innych spraw prawnych, związanych głównie z kwestią własności majątków organizacji. Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w trzech Komisjach zjazdowych: Komisji Konstytucyjnej, Komisji Rozwoju Związku i Komisji Nominacyjnej. Atmosfera ogromnego zaangażowania i prawdziwej troski o Związek towarzyszyła obradom Komisji Rozwoju Związku. Komisja ta opracowała szereg bardzo ważnych wniosków do realizacji w najbliższym roku przez Zarząd Główny i Grupy związkowe. Najważniejsza decyzja to kontynuowanie projektu budowy siedziby Związku, a także przygotowanie się do obchodów 150-lecia Kanady i 110- lecia Związku Polaków w Kanadzie. Komisja Konstytucyjna zaproponowała podjęcie przygotowania się ZPwK do zmian w kanadyjskim prawie dla korporacji „for non profit”, a taką korporacją jest Związek. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawił jej przewodniczący Janusz Szajna. Wszyscy kandydaci do Zarządu Głównego zostali wybranie przez aklamację na trzyletnią kadencję: Jan Adams – organizator, Teresa Nielubowicz i Jerzy Roszak – dyrektorzy. Na trzyletnią kadencje do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrane zostały: Teresa Zaranek i Violetta Baran. W wyborach uzupełniających do Wyższej Komisji Spraw Spornych zwyciężył Bogdan Szybalski. Przyrzeczenie złożone przez wszystkich nowo wybranych urzędników przyjęte zostało przez prezesa Roberta Zawieruchę. Gospodarzem 52 Walnego Zjazdu w roku 2017 będzie Grupa 21 ZPwK w Oshawie. Propozycja prezesa Grupy, Jana Zubrzyckiego została przez delegatów przyjęta z ogromnym zadowoleniem. 51 Jubileuszowy Zjazd ZPwK przeszedł do historii. W opinii jego uczestników i gości należał do bardzo udanych, owocnych i bardzo spokojnych. Ogromne słowa uznania należą się gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 11 z prezes Krystyną Szczęsną na czele. Zadbali o wszystko, aby godnie przyjąć wszystkich delegatów. Pięknie została przygotowana sala obrad. Wiosenne tulipany na stołach przypominały o wiośnie, podczas gdy na zewnątrz w najlepsze powróciła zima. Na szczególne podkreślenie zasługuje przygotowanie przez członkinie Grupy bardzo smacznych i obfitych  posiłków. Jedzenie było pyszne i zadowoliło nawet najbardziej „wybredne podniebienia”. Symboliczna lampka wina stała się nie tylko symbolem udanych obrad i jednocześnie gorącym podziękowaniem gospodarzom za organizację Zjazdu. Ewenementem w dziejach wszystkich zjazdów, chyba nie tylko ZPwK był przygotowany przez panie z Grupy11 napis na biało-czerwonej fladze: 51 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie, 2 kwietnia 2016r. – tworzyły go piękne litery wykonane z....czekolady.

Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich działaczy związkowych, którym leży na sercu dobro naszej organizacji. Podczas tego Zjazdu udowodniliśmy, że pomimo różnic poglądów, potrafimy ze sobą rozmawiać, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty w naszej bogatej historii. Warto podkreślić, że Związek Polaków w Kanadzie jest tylko 40 lat młodszy od Kanady.    

Teresa Szramek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png5.png6.png4.png1.png6.png4.png
Today173
Yesterday231
This week404
This month3881
Total564164

Tuesday, 15 October 2019 18:23