Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Związkowe spotkanie noworoczne

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radośc wita wszystkich...
...Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
...

 

Tymi słowami jednej z najpiękniejszych pastorałek Seweryna Krajewskiego odnoszącymi się do Wigilii można by z powodzeniem określić charakter tradycyjnych spotkań noworocznych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie. 

 

W piątkowy wieczór, 22 stycznia br. w gościnnym Domu Związkowym Grupy 2 ZPwK w Hamilton odbyło się takie właśnie spotkanie, na które przybyli prezesi z członkami Zarządów Grup związkowych lub ich przedstawiciele, prezeski Kół Polek Grup, Centralny Zarząd Kół Polek z prezes Elżbietą Gazda, przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższej Komisji Spraw Spornych. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście: p Andrzej Szydło, Konsul d/s Polonii Konsulatu Generalnego RP w Toronto, przewodniczący Rady Polonii Świata, Jan Cytowski z małżonką, prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Iwona Malinowska oraz mec. Bogdan Kamiński. Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania prezes ZG, Robert Zawierucha zaprosił na poczęstunek, a swój występ zainaugurował chór „Ludowa Nuta”, prowadzony przez p. Sławka Dudalskiego, wprowadzając wszystkich i miły świąteczny nastrój.  Chór śpiewał jeszcze kilka razy w trakcie całego wieczoru, zbierając zasłużone oklaski. Istniejąca od 10 lat „Ludowa Nuta”, której „domem” jest Grupa 2 ZPwK jest świetną wizytówką ludzi z pasją, dla których śpiewanie i muzykowanie stało się prawdziwą przyjemnością i autentyczną radością. Oficjalną część spotkania rozpoczął prezes Zawierucha, który powitał wszystkich bardzo serdecznie i podziękował za liczne przybycie, a składając życzenia noworoczne, podkreślił, że już za rok w 2017 roku Związek Polaków w Kanadzie obchodził będzie 110 rocznicę swojej nieprzerwanej działalności dla dobra Polonii, Kanady i Polski. P. prezes przedstawił członków Zarządu Głównego ZPwK oraz GKR a także prezesów Grup związkowych. Poproszony o zabranie głosu pan Konsul Andrzej Szydło przekazał w imieniu swoim i Konsula Generalnego RP oraz pracowników Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej życzenia wszystkim członkom Związku, podkreślając fakt, że jako najstarsza organizacja etniczna w Kanadzie zawsze propagowała język polski, polską kulturę i pielęgnowała polskie tradycje. Z kolei przewodniczący RPŚ Jan Cytowski swoje życzenia uzupełnił o informacje dotyczące działalności Rady Polonii Świata. Pan przewodniczący wręczył też prezesowi piękny album o Św. Janie Pawle II. Serdeczne życzenia noworoczne złożyli również mec. Bogdan Kamiński oraz prezes Iwona Malinowska, która podziękowała Związkowi za popieranie szkolnictwa polonijnego w Kanadzie. Wszyscy obecni z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia red. Stanisława Stolarczyka, który w związku ze zbliżającą się 150 rocznicą powstania Kanady opowiedział o niezwykłym człowieku, urodzonym w Finlandii, wykształconym w Szwecji a Polaku z wyboru, Gustawie Schoultzu – Szulczewskim, którego losy związane są z pierwszymi latami tworzenia się państwa kanadyjskiego. Red. Stolarczyk przypomniał też o malarzu Wiliamie Kurelku, którego 26 obrazów podarowanych zostało Kanadzie przez ZPwK. Obrazy te znajdują się obecnie w Muzeum w Hamilton. Może warto byłoby zorganizować wystawę tych dzieł w roku jubileuszowym Kanady? Zaproszeni goście otrzymali w prezencie książkę „Wczoraj i dziś Związku Polaków w Kanadzie” wydaną z okjazji 100-lecia Związku, którą wręczyła autorka z „nauczycielskim zadaniem domowym” zapoznania się z jej treścią.  W trakcie wieczoru upływającego śpiewająco (dzięki „Ludowej Nucie”) w  miłej i serdecznej atmosferze wypowiadali się prezesi i przedstawiciele Grup, składając wszystkim obecnym najlepsze życzenia sukcesów w pracy społecznej i pomyślności w życiu osobistym. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Stanisław Iwanicki, pełniący też funkcję I wiceprezesa Związku, prezes Grupy 5 ZPwK w Toronto i jednocześnie przewodnicząca WKSS, Czesia Zawierucha z mężem Robertem, Prezesem Związku, sekretarz protokołowy Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge, Anna Kowalewska, prezes Grupy 11 ZPwK w Guelph, Krystyna Szczęsna, prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni Konrad Mrowiec z wiceprezesem Stanem Synowcem oraz sekretarzem protokołowym, Helen Celnar, prezes Grupy 29 ZPwK w Oakville, Teresa, Zenobia Nielubowicz, Al Kirby z małżonką, państwo Ponikiewscy z Grupy 17 ZPwK w Delhi, prezes Grupy 95 ZPwK w Mississauga, Henryk Kaliszewski z żoną, prezeska Centralnego Zarządu Kół Polek, Elżbieta Gazda z członkiniami Zarządu, Ireną Bzowski, Krystyną Wroną z mężem i Danutą Azman-Zielińską, również prezeską Koła Polek Grupy 10 ZPwK w Brantford, prezeska Koła Polek Grupy 2 ZPwK, Irena Pietrzniak-Kułak z mężem i wiceprezeską Moniką Draus z mężem, Byli obecni członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Śmietana, Grażyna Trytko i Elżbieta Romaniuk. Obecni byli przedstawiciele Klubu Seniora Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge....Szczególnie gorąco powitane zostały przez prezesa zasłużone dla Związku jego nestorki: Basia Choromańska, długoletnia sekretarka ZPwK oraz Halina Kowal, wieloletnia prezes Grupy 11 ZPwK w Guelph. Należy jeszcze wspomnieć o pięknie zaśpiewanej przez Mirka Misiaka z Klubu Seniora w Cambridge arii Jontka z opery Stanisława Moniuszki „Halka”. Wiele osób nie kryło swojego wzruszenia i gorącymi brawami podziękowali wykonawcy. To był naprawdę udany wieczór, bardzo rodzinny i bardzo związkowy. Tematów do rozmów nie brakowało. Żegnaliśmy się z nadzieją i wiarą, że nowy 2016 rok przyniesie dla naszej organizacji same dobre chwile, że rozwiązane zostaną wszystkie jej problemy.

Teresa Szramek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png5.png6.png4.png1.png6.png4.png
Today173
Yesterday231
This week404
This month3881
Total564164

Tuesday, 15 October 2019 18:23