Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Zjazd Związku Polaków w Kanadzie godny swojego Jubileuszu

W sobotę, 28 marca 2015 roku w siedzibie Grupy 10 ZPwK w Brantford odbył się Jubileuszowy, 50 Walny Zjazd Związku Polaków w Kanadzie, na który przybyło 52 delegatów oraz kilkunastu obserwatorów- członków ZPwK reprezentujących wiele Grup, między innymi z Hamilton, Brantford, Oshawy i Mississaugi. Zjazd otworzył prezes Robert Zawierucha, któy powitał wszystkich obecnych, a potem poprosił o zabranie głosu prezes Grupy 10 ZPwK Annę Dziadosz, która witając serdecznie wszystkich delegatów, życzyła im owocnych oraz spokojnych obrad przebiegających zgodnie z obowiązującym prawem i w atmosferze wzajemnego szacunku.

Po odśpiewaniu hymnów narodowych Kanady i Polski prezes Robert Zawierucha poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Związku. Przyrzeczenie delegatów odebrała Elżbieta Gazda, legitymująca się najdłuższym stażem członkowskim ZPwK. Jako przewodniczący Zjazdu prezes Zawierucha zaproponował do Prezydium Zjazdu sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Teresy Szramek i Janusza Szajny oraz marszałków Zjazdu, Annę Dziadosz, prezes Grupy 10 ZPwK oraz Andrzeja Kielę, prezesa Grupy 43 ZPwK w Barrie, gospodarza 49 Walnego Zjazdu ZPwK. Zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony, po wprowadzeniu poprawek zgłoszonych przez delegatów. Również po wniesieniu poprawek został zatwierdzony protokół z poprzedniego 49 Walnego Zjazdu, który odbył się rok wcześniej w Barrie. Część sprawozdawczą Zjazdu otworzył prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Stanisław Iwanicki, który przedstawił działalność Grupy w 2014 roku. Kolejni prezesi zapoznali delegatów z szeroką działalnością swoich Grup, udowadniając, że Związek Polaków w Kanadzie należy do wiodących organizacji polonijnych, widocznych w społecznościach miast, gdzie Grupy istnieją. Wielka szkoda, że na tym jubileuszowym Zjeździe zabrakło delegata Grupy 1-7 ZPwK w Toronto. Na pewno po wielu latach nieobecności powitany byłby z radością przez wszystkich jego uczestników. Z wielką uwagą delegaci wysłuchali sprawozdania prezesa Roberta Zawieruchy, który bardzo szczegółowo omówił wszystkie sprawy związane z działalnością Związku, realizację wniosków z poprzedniego Walnego Zjazdu, nie pomijając kwestii dotyczących wyroku sądowego z Grupą 1-7 ZPwK w Toronto. Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe wywołało szereg pytań dotyczących finansowej polityki naszej organizacji. Po jego przyjęciu swoje sprawozdania składali kolejno: prezeska Centralnego Zarządu Kół Polek Elżbieta Gazda, redaktor naczelny tygodnika „Związkowiec” Stanisław Stolarczyk oraz przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Grażyna Trytko. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie mec. Bogdana Kamińskiego, który krótko przedstawił sprawy związane z mającymi nastapić w 2016 roku zmianami w prawie korporacyjnym dla organizacji niedochodowych a następnie odpowiadał na bardzo dużo pytań związanych zarówno z wyrokiem sądowym i odwołaniu się od niego przez byłych członków Grupy 1-7, jak innych spraw prawnych, związanych głównie z kwestią własności majątków organizacji. Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w czterech Komisjach zjazdowych: Komisji Konstytucyjnej, Komisji Finansów i Rozwoju Związku, Komisji Interpelacji i Zażaleń i Komisji Nominacyjnej. Atmosfera ogromnego zaangażowania i prawdziwej troski o Związek towarzyszyła obradom Komisji Finansów i Rozwoju Związku. Komisja ta opracowała szereg zaleceń zarówno dla Zarządu Głównego, jak i Grup związkowych. Tak jak w roku ubiegłym najważniejszym zadaniem dla Zarządu Głównego ZPwK będzie przygotowanie zmian do profilu działalności ZPwK w obliczu zmian w kanadyjskim prawie dla korporacji „for non profit”, a taką korporacją jest Związek, a także znalezienie siedziby dla ZG, w którym musi się znaleźć miejsce na archiwum 108-letniej organizacji. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej zostało w całości zaaprobowane przez delegatów i wszyscy kandydaci do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawieni przez przewodniczącego tej Komisji, Roberta Karpińskiego zostali wybrani na trzyletnią kadencję. Pierwszym wiceprezesem został Stanisław Iwanicki, drugim Henryk Kaliszewski a sekretazrem genralnym Teresa Szramek. Do GKR wybrane zostały: Elżbieta Romaniuk, Stanisława Dojnikowski i Elżbieta Roszak. Po rezygnacji kandydata do Wyższej Komisji Spraw Spornych, Romana Klaptocza zdecydowano na pozostawienie wakatu i ewentualne późniejsze dokoptowanie członka tej Komisji. Przyrzeczenie złożone przez wszystkich nowo wybranych urzędników przyjęte zostało przez Annę Dziadosz, prezes Grupy 10 ZPwK w Brantford. Ustalono, że 51 Walny Zjazd ZPwK odbędzie się w Guelph, siedzibie Grupy 11. Delegaci z zadowoleniem przyjęli propozycję prezes Grupy Krystyny Szczęsnej. Chętnie tę rolę bycia gospodarzem kolejnego Zjazdu oddał też Stanisław Iwanicki, który wcześniej zgłosił Hamilton, jako miejsce Zjazdu. 50 Jubileuszowy Zjazd ZPwK przeszedł do historii. W opinii niemal wszystkich jego uczestników należał do najbardziej udanych i bardzo spokojnych. Wielkie słowa uznania należą się gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 10 z prezes Anną Dziadosz i członkiniom Koła Polek z prezes Danutą Azman-Zielińską na czele. Zadbali o wszystko, aby godnie przyjąć wszystkich delegatów, aby należycie uczcić jubileusz Zjazdu. Pięknie została przygotowana sala obrad, wydzielone miejsce dla obserwatorów, a przez cały czas serwowane były kawa, herbata i woda. Na szczególne podkreślenie zasługuje przygotowanie bardzo smacznych posiłków. Jedzenie było pyszne i zadowoliło nawet najbardziej „wybredne podniebienia”. Serdeczne słowa podziękowania należą się w tym miejscu paniom z Koła Polek Grupy 10. Symboliczna lampka szampana stała się nie tylko symbolem okrągłego jubileuszu związkowych Zjazdów, ale też podziękowaniem delegatom za udane obrady a gospodarzom za ich organizację.
Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich działaczy związkowych, którym leży na sercu dobro naszej organizacji. Podczas tego Zjazdu udowodniliśmy, że pomimo różnic poglądów, potrafimy ze sobą rozmawiać, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty w naszej bogatej historii.
Teresa Szramek

Kondolencje:
Najszczersze wyrazy serdecznego i głębokiego współczucia z powodu śmierci
Śp. Matki prezesowi Robertowi Zawierucha i całej Jego Rodzinie składają członkowie Związku Polaków w Kanadzie oraz Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego ZPwK

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png5.png6.png4.png1.png6.png4.png
Today173
Yesterday231
This week404
This month3881
Total564164

Tuesday, 15 October 2019 18:27