Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Noworoczne spotkanie w Związku Polaków w Kanadzie

Początek nowego roku sprzyja organizowaniu karnawałowych zabaw i okolicznościowych spotkań. Towarzyszy im zwykle miła i serdeczna atmosfera oraz radość z możliwości wspólnego biesiadowania w towarzystwie bliższych lub dalszych znajomych i przyjaciół. W piątkowy wieczór, 6 lutego br. w gościnnym Domu Związkowym Grupy 2 ZPwK w Hamilton odbyło się noworoczne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie.

Wszystkich przybyłych tego wieczoru do Hamilton przywitał gorąco prezes Grupy 2 ZPwK, Stanisław Iwanicki. Zaproszeni zostali prezesi z członkami Zarządów Grup związkowych, prezeski Kół Polek, Centralny Zarząd Kół Polek, przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Wyższej Komisji Spraw Spornych. Na spotkanie przybył Konsul Generalny RP w Toronto, pan Grzegorz Morawski, gość szczególnie serdecznie przywitany przez prezesa Roberta Zawieruchę i wszystkich obecnych. Po powitaniu gościa prezes Zawierucha podziękował wszystkim za przybycie, złożył serdeczne życzenia noworoczne, podkreślając, że Związek Polaków w Kanadzie rozpoczyna 108 rok swojej nieprzerwanej działalności dla dobra Polonii, Kanady i Polski. Poproszony o zabranie głosu pan Konsul Grzegorz Morawski przekazał w imieniu pracowników Konsulatu i Rzeczypospolitej Polskiej życzenia wszystkim członkom Związku, podkreślając fakt, że jako najstarsza organizacja etniczna w Kanadzie zawsze propagowała język polski, polską kulturę i pielęgnowała polskie tradycje. W tym roku oprawę artystyczną spotkania zapewnił młody chór Novi Singers pod batutą znanego dyrygenta Macieja Jaśkiewicza.Wykonane w pierwszej części występu kolędy i pieśni patriotyczne zachwyciły wszystkich, a śpiewacy otrzymali zasłużone brawa. Po smacznym i wykwintnym poczęstunku rozpoczęło się wspólne śpiewanie i jeszcze raz okazało się, że w takich chwilach potrafimy być ze sobą, cieszyć się swoją obecnością, potrafimy wyrażać swoją polskość i to, co nam „w duszy gra”. Prym wiodła niezastąpiona Zosia Kata, w której odezwała się artystyczna natura, która nie tylko śpiewała, ale i wzruszająco recytowała wiersze o charakterze patriotycznym, wykazując się świetną pamięcią, czym wzbudziła podziw obecnych. W trakcie wieczoru, prezes Zawierucha dokonał prezentacji gości. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Stanisław Iwanicki, pełniący też funkcję II wiceprezesa Związku z żoną Ewą, kierownikiem Polskiej Szkoły Grupy 2, prezes Grupy 5 ZPwK w Toronto i jednocześnie przewodnicząca WKSS, Czesia Zawierucha z mężem Robertem, Prezesem Związku, prezes Grupy 10 ZPwK w Brantford, Anna Dziadosz, prezes Grupy 11 ZPwK w Guelph, Krystyna Szczęsna, prezes Grupy 29 ZPwK w Oakville, Teresa, Zenobia Nielubowicz, prezes Grupy 17 ZPwK w Delhi, Stan Pogorzelski z żoną, prezes Grupy 95 ZPwK w Mississauga, Henryk Kaliszewski z żoną, prezeska Centralnego Zarządu Kół Polek, Elżbieta Gazda z członkiniami Zarządu, Ireną Bzowski, Krystyną Wroną z mężem i Danutą Azman-Zielińską, również prezeską Koła Polek Grupy 10 ZPwK w Brantford, prezeska Koła Polek Grupy 2 ZPwK, Irena Pietrzniak-Kułak z mężem i wiceprezeską Moniką Draus z mężem, prezeska Koła Polek Grupy 17, Mary Buch z mężem, prezeska Koła Polek Grupy 43 ZPwK z Barrie, Wanda Michalik z mężem. Byli obecni członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Śmietana, Roman Klaptocz (członek chóru Novi Singers) i przewodnicząca Komisji, Grażyna Trytko. Obecni byli przedstawiciele Klubu Seniora Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge z prezes Basią Adams z mężem Janem, organizatorem w ZG ZPwK. Przypomnieć należy, że to właśnie Klub Seniora w ubiegłym roku przygotował oprawę artystyczną naszego noworocznego spotkania, podczas którego debiutował Zespół Tańców Dawnych „Pawana” wykonując taniec dworski z epoki renesansu. Obecny był twórca chóru ludowego „Biesiadnicy”, Adam Sikora z żoną i Basia Choromańska, długoletnia sekretarka ZPwK. To był naprawdę udany wieczór, bardzo rodzinny i bardzo związkowy. Były długie Polaków wieczorne rozmowy, a tematów do nich nie brakowało. Żegnaliśmy się z nadzieją na dalszy rozwój Związku Polaków w Kanadzie rok, z wiarą, że przyniesie on same dobre chwile, że rozwiązane zostaną wszystkie jego problemy. W imieniu członków ZG ZPwK życzę wszystkim członkom naszej organizacji wielu sukcesów i wytrwałości w pracy społecznej dla dobra całej Polonii w Kanadzie.

Teresa Szramek